ECOproduct – metodebeskrivelse

ECOproduct er en metode for å vurdere miljøegenskapene til et bygningsprodukt.

ECOproduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Metoden legger til rette for en helhetlig vurdering.

Grønn Byggallianse eier metoden. Den er opprinnelig utviklet av Sintef og videreutviklet av Grønn Byggallianse.

Norsk Byggtjeneste har en kommersiell database der rundt 700 produkter er vurdert i tråd med ECOproduct-metoden, basert på EPD-data (Environmental Product Declaration). De starter nå arbeidet med å implementere versjon 5.0 i sin database.

Endringer i versjon 5.0

Versjon 5.0 ble lansert i mai 2020. Foruten en del mindre justeringer, er de største endringene i versjon 5.0 at det innføres en ny karaktergivende kategori for hvor godt egnet produktet er for ombruk og materialgjenvinning.

Dessuten splittes Ressursbruk i Bruk av energi og Bruk av råvarer, slik at bruk av bærekraftige råvarer synliggjøres bedre.

I versjon 5.0 strammes også kriteriene for området «helse- og miljøfarlige stoffer» inn. ECOproduct er da i tråd med CLP-forordningen.

BREEAM-NOR-prosjekter

BREEAM-NOR tildeler poeng for bruk av bygningsprodukter som scorer bra i ECOproduct eller har et Svanemerke. Den nye ECOprodukt-versjonen vil kun påvirke BREEAM-prosjekter som registreres etter at denne nye versjonen formelt er implementert.

Fagutvalget

Arbeidet med ECOproduct gjøres i samarbeid med et fagutvalg, som gir faglige innspill til videreutvikling og bidrar til å kvalitetssikre metodebeskrivelsen.

Utvalget består av:

  • Kirsti Are Grimnes, Erichsen og Horgen
  • Lars Petter Bingh, Statsbygg
  • Heidi Lyngstad, Løvenskiold
  • Nils Ivar Nilsen, Veidekke
  • Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
  • Torstein Lømo, LMR Arkitektur
  • Inger-Grethe England, Dibk
  • Lars Tellnes, Østfoldforskning/Teknisk komite EPD-Norge
  • Monica Strøm Nodland, Sintef Community

Tidligere versjoner

Last ned versjon 5.1

Last ned publikasjonen her: