CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter

Utbygging av infrastruktur bidrar vesentlig til direkte og indirekte klimagassutslipp. CEEQUAL er et verktøy som kan gjøre utbygging mer effektivt og redusere klimagassutslippene.

Last ned publikasjonen her: