Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp

Denne rapporten er en gjennomgang av næringens reelle andeler av klimagassutslipp, og hvordan det er mulig å redusere dem både under bygging og drifting.

I tillegg til rapporten som kan lastes ned under, har Asplan Viak på oppdrag for Byggenæringens Landsforening laget rapporten «Bygg- og anleggssektorens klimagassutslipp» (2019), som er en oversikt over klimagassutslipp som kan tilskrives bygg, anlegg og eiendomssektoren (BAE) i Norge. Rapporten er tilgjengelig på BNLs nettsider.

  • PDF:

    Bygg-og-eiendomssektorens-betydning-for-klimagassutslipp.pdf