Bestilling av solcelleanlegg – en veileder for næringsbyggeiere og eiendomsbesittere

Høyere energipriser, billigere solenergi og utsikter til kommende myndighetskrav er noen av grunnene til at stadig flere velger å investere i solenergianlegg. Installasjon av solenergianlegg er med på å forberede byggeier på fremtidige myndighetskrav og kan være en økonomisk og miljømessig bærekraftig investering.

Denne veilederen, utviklet av Grønn Byggallianse, Solenergiklyngen og Norsk Eiendom, har som formål å bistå næringsbyggeiere og eiendomsbesittere til å ta informerte valg og hjelp til å navigere i prosessen med å bestille og implementere solcelleanlegg. Den gir oversikt over hvordan man går frem for å bestille et solcelleanlegg, og hva som er viktig å ta hensyn til for at investeringen skal være bærekraftig.

Last ned publikasjonen her: