Bestilling av ombrukskartlegging – slik gjør du det

Veilederen «Bestilling av ombrukskartlegging – slik gjør du det» er et praktisk verktøy med malforslag for deg som skal bestille en ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen er et verktøy for å gi bestillere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som sluttleveranse.

Praktisk verktøykasse

Veilederen er et praktisk verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer. I veilederen finner du også en verktøykasse med blant annet forslag til mal for tilbudsinvitasjon, skjema for registering av grunnlagsinformasjon om bygget, og mal for ombrukskartleggingsrapport.

Vedlegg 1: Forslag til enkel tilbudsinvitasjon

Vedlegg 2: Skjema for systematisk registrering av grunnlagsinformasjon om oppdraget

Vedlegg 3: Mal for ombrukskartleggingsrapport

Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Statsbygg, med Resirqel som innleid bidragsyter og fagspesialist innen ombrukskartlegging. Veilederen har vært på høring i Grønn Byggallianses materialforum, og fått viktige innspill fra Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll.

Veilederen ble første gang publisert i august 2021. På bakgrunn av erfaringer med bruk av veilederen og revisjon av både byggteknisk forskrift (TEK) og byggevareforskriften (DOK) i 2022, ble veilederen oppdatert i andre kvartal 2023.

Last ned publikasjonen her: