Vannkunsten

Vannkunsten består av 215 ulike leiligheter fra 40 – 150 kvm i ni bygg ved sjøfronten i Bjørvika, Oslo. Byggene er i forskjellige størrelser og varierer fra fire til åtte etasjer. Prosjektet har blitt sertifisert BREEAM NOR Very Good. 

Med sine skjeve vinkler og asymmetriske skråtak ligger byggene dreid og vendt både vekk fra og mot hverandre. Bebyggelsen ligger langs havnepromenaden, og her kommer sjøen nesten frem til stuedøra for enkelte av leilighetene. 

Dansk arkitekt inspirert av norsk natur

Det var den “Danske Tegnestuen Vandkunsten”, som vant arkitektkonkurransen i 2012. Arkitekten har latt seg inspirere av norsk natur og kystkultur. Husene kan minne om den spredte samlingene av gårdstun. Ikke minst siden det er brukt skifer på fasader og tak, samt eikekledning i dør- og vindusinnramminger. De brede tretrappene fra leilighetene ned til vannet er også inspirert av norsk natur. Felix Arkitekter AS har bistått Tegnestuen og vært ansvarlig søker, mens Grindaker AS har vært landskapsarkitekter. Sammen med OSU har Vedal Prosjekt AS hatt prosjektutviklingen frem til rammesøknad, og deretter hatt ansvar for prosjektledelsen av Vannkunsten. 

BREEAM NOR Very Good

Det ble stilt strenge krav til både inneklima, lys- og lydforhold, energiøkonomisering og bruk av miljøvennlige materialer i dette prosjektet og Vannkunsten oppnådde målet om sertifiseringsgrad BREEAM NOR Very Good.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

 Fokus på materialer med lavt klimagassutslipp (eksempelvis lavkarbonbetong). LCA gir en total reduksjon av klimagassutslipp på 20% sammenliknet med andre referansebygg.

– Beboerne har energieffektive løsninger i alt fra hvitevarer til tidsstyrt utebelysning. Det er valgt  oppvaskmaskin og WC med lavt vannforbruk. Oppvarming av tappevann for boligdelen fra sjøvannsbasert varmepumpe og fjernvarme som spisslast. Leilighetene i Vannkunsten tilføres kjøling fra kjølemaskin (CO2-varmepumpe) via viftekonvektorer i hver leilighet. Kjølemaskinen har varmtvannsakkumulering og energien fra kjøling utnyttes til varmtvannsproduksjon. I tillegg er det etablert sjøvannskollektorer under bryggen, der man kan dumpe overskuddsvarme når kjølebehovet er stort. Om vinteren benyttes sjøvannskollektorene som energiopptak og dekker store deler av tappevannsbehovet. Denne løsningen har AF mottatt støtte fra Enova på. 

– Prosjektet er energimerket lysegrønn A

– Kortreist skiferkledningen fra Oppdal i Vannkunsten er både et mer bærekraftig og vedlikeholdsvennlig alternativ enn en industrielt fremstilt fasadeløsning. Skifer som tak- og fasadekledning er solid, værbestandig, og naturlig nok også brannsikker. 

– Leilighetene er bygget av materialer som ikke inneholder miljøgifter. Dette gir ren inneluft og et allergivennlig bomiljø. Det er et krav om bruk av lavtemitterende materialer innendørs.

– Det er godt tilrettelagt for avfallssortering

– Plasseringen av byggene er nøye gjennomtenkt  for å slippe til mest mulig sol og dagslys. 

God akustikk er også et forhold som er ivaretatt. Utebelysning med minst mulig lysforurensning (ikke oppadrettet lys), samt tidsstyring av belysning.

 Uteoppholdsarealene på kaifronten varierer i størrelse, og danner grunnlaget for møteplasser for besøkende i ulike aldre. Det er mye vegetasjon og beplantning, med fokus på rik artsvariasjon og lokale arter.

 Fra Vannpynten er det lett tilgjengelig kollektivtransport. Det er også lagt godt til rette for elbiler og sykler i garasjen, i tillegg til felles bildelingsløsning for sameiet. 

Kilder:
AF GruppenBygg.no
Osu.no
Fremtidensbygg.no

Fotokreditering:
OSU 

 

Om prosjektet