Spor X

SporX i Drammen er et 40 meter høyt kontorbygg kun bygget av rent tre. Dette prosjektet har store miljøambisjoner og sertifisering BREEAM-NOR Outstanding – det høyeste av fem nivåer for miljøsertifisering i Norge. Her er det bærekraftig tenkning i alle ledd.

Kontorbygget på cirka 6 800 kvadratmeter har 10 etasjer og er med det Norges høyeste trebygning. Byggeprosjektet var en totalentreprise Vestaksen Eiendom inngikk med Betonmast Buskerud – Vestfold AS, og det er Dark Arkitekter som har tegnet bygget. Ambisjonen er å være et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg, og å utvikle et kraftsenter for innovasjon og entreprenørskap.

BREEAM-NOR Outstanding 

BREEAM har vært et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt hvor det var ønskelig å integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Det har gått såpass bra at prosjektet har blitt sertifisert som Outstanding, hvilket er absolutt høyeste nivå. Her har alle parter vært involvert hele veien for å finne de mest bærekraftige løsningene i dette samspillprosjektet. Vi kan trekke frem tre hovedaspekter som bidrar til å gjøre SporX bærekraftig: Det er materialbruken, fokuset på grønn mobilitet og fleksibilitetstanken. 

Bærekraftige løsninger i prosjektet

Kun bygget i tre:
Dette bygget er uten stål og betong i bærekonstruksjonene fra bakkeplan og opp. Ved å kun bruke tre reduseres byggets karbonfotavtrykk.

Bruk av massivtre og limtre: 
Massivtre er trelameller som limes sammen til større elementer. Elementene er svært solide, og veier kun en tredjedel av betong. 

Kortreist materiale: 
Elementene er produsert kun 30 minutter fra byggeplassen, ved Splitkons fabrikk i Åmot i Modum. 

– Et godt inneklima og lavere CO2-utslipp
Ettersom treverk preserverer fuktighet, energi og CO2, vil fordelene blant annet være lavere CO2-utslipp, et godt inneklima og gode brannegenskaper.

– Passivhus-standard og energiklasse A
Dette er et kontorbygg med fokus på lav energibruk.

– Nærhet til kollektivtransport
SporX ligger like ved jernbanestasjonen og ikke langt fra bussterminalen i Drammen sentrum

Et kontorbygg uten bilparkeringsplasser
SporX har erstattet bilparkeringsplasser med et raust sykkelparkeringsanlegg og tilhørende garderober for å stimulere til grønn mobilitet.

– Et fleksibelt bygg:
Her skal man med letthet kunne omgjøre planløsningen for å tilpasse seg fremtidens arbeidsformer og dermed gi SporX et “langt liv”. 

Dette prosjektet har vært prisgitt et godt samarbeid på tvers mellom alle involverte. Nytenkning og innovasjon i tillegg til de målene som ligger i BREEAM-Nor sertifiseringen har gitt et vellykket resultat

 

Kilder:

SporX
Vestaksen Eiendom
Betonmast
Dark Arkitekter
Byggindustrien (bygg.no)

 

Om prosjektet