Schweigaards gate 33

Det nye hovedkontoret til Bane NOR er på nesten 23 000 kvm og sertifisert BREAM-NOR Excellent. Ved å etablere nye nærings- og boligbygg i Schweigaards gate har Bane NOR Eiendom de siste årene bidratt vesentlig til å oppgradere helhetsinntrykket av Bydel Gamle Oslo.
Utbyggingen er et viktig bidrag til kommunens ambisjoner om en miljørettet byutvikling og fortetting i sentrum, og i dag er det cirka 1200 medarbeidere som jobber i kontorbygget i Schweigaards gate 33.

BREEAM-NOR Excellent

I byggeprosessen har Bane NOR Eiendom fokusert nøye på miljøaspektet. Målsettingen var en arealeffektiv og fleksibel bygning med stor grad av miljøvennlig materialbruk. For å skape gode miljø- og energiløsninger både i prosjekterings-, design- og utførelsesfasen, måtte alle involverte parter samarbeide tett og godt. I prosjektet har prosessen vært like viktig som målet, og resultatet har blitt en bygning sertifisert BREEAM-NOR Excellent med flere bærekraftige løsninger.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

Solcellepanel i fasade og tak: Takflaten på bygget i øst er kledd med 207 solcellepaneler, mens det i enkelte fasader er doble glass-skjermer med innebygde solceller. Målet er å produsere 100000 Kwh i året, noe som vil dekke kjølebehovet i bygningen.

Grønne tak: Minst 50 prosent av takflatene i Schweigaards gate 33 er grønne. Her er det blant annet plantet sedum og bunndekkevegetasjon.

Sykkelvennlig: Bygningen har egen inngang for syklister til sykkelparkering med 180 sykkelplasser i tillegg til garderobe.

Passivhus-standard: Kontorbygget har passivhus-standard hvilket vil si at det bruker vesentlig mindre energi enn et ordinært kontorbygg.

Glassfasader gir mye sol- og dagslys: Glassfasadene i bygningen bidrar til å optimalisere solforholdene ned i Schweigaards gate, samt bedre dagslysinnslipp i kontorlokalene.

Kilder:
Banenor.no
Bygg.no
viam.no

Om prosjektet