Scandic Hotel Helsfyr

Etter en betydelig ombygging og fullstendig oppgradering av eksisterende arealer, samt en ny hotellfløy i ni etasjer, fremstår nå Scandics største hotell i Norge som helt nytt. En viktig endring var også valget om å miljøklassifisere bygget til BREEAM-NOR Very Good.

Hotellet har sentral beliggenhet på Helsfyr, godt eksponert mot E6 inn mot Oslo sentrum. Bryn/Helsfyr er et av Oslos raskest voksende områder med en rekke utviklingsprosjekter innenfor kontor og bolig. Scandic Helsfyr er Scandics største hotell i Norge med 450 rom, hvorav 197 av dem er nye i tillegg til en ny konferansesal. 

BREEAM-NOR Very Good og BREEAM In-Use

Flere av de ni kravene og kvalitetene til BREEAM-sertifisering var i utgangspunktet allerede til stede for dette hotellet, som eksempelvis nærhet til kollektivtrafikk. Med satsningen på BREEAM-sertifisering ble det stilt ytterligere krav til dette byggeprosjektet som er sertifisert BREEAM-NOR Very Good for nybygget og BREEAM In-Use for den rehabiliterte delen av bygget. BREEAM In-Use er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg.

Et omfattende arbeid

Hotellets konferanseområde er modernisert med flere store møterom. I tillegg har det blitt bygget en ny, stor konferansesal med plass til inntil 300 personer. Deler av den gamle møteromsavdelingen er bygget om til nye hotellrom og et utvidet personalområde. Et tidligere spa-område i underetasjen er endret til moderne treningsfasiliteter. Under begge byggene er det etablert et underjordisk parkeringsanlegg. Det meste av arbeidet har pågått samtidigs som hotellet har vært i full drift.

Med mange aktører i sving

Det er Helsfyr Hotell AS v/Eiendomsspar som er byggherre, arkitekt er Melbye Arkitekter, mens AF Gruppen har vært prosjektleder- og entreprenør. AF Decom var ansvarlig for riving, AF Energi og Miljøteknikk har prosjektert og levert komplett anlegg for varme- og kjøling, sprinkler og sanitær til hotellets nye fløy og ombygde etasjer. Ing. F. Wicstrøm var ansvarlig for det elektriske, Energima for ventilasjon, Kaare Mortensen var grunnentreprenør og Entreprenørservice var spunt- og peleentreprenør. Idag eies dette hotellet av Storebrand Eiendom.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Nye kvaliteter på belysningen inne: BREEAM legger vekt på gode lysforhold, spesielt det å slippe inn naturlig dagslys.
  • Etterisolering og utskiftning av alle vinduer i bygget
  • Bytte av teknisk anlegg
  • Beplantning av uteområder og insektshotell på taketa
  • Umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk

Tilfreds med resultatet

– For nybygget valgte vi å miljøsertifisere etter BREEAM-NOR, og ambisjonen om Very Good ble nådd med god margin. For den eksisterende delen av hotellet var det mer naturlig å sertifisere etter BREEAM In-Use, da hotellet er bygget i mange etapper og behovet for rehabilitering varierte mellom etasjene. Sertifiseringen for den rehabiliterte fløyen oppnådde også Very Good, og vi er veldig tilfreds med at hele eiendommen driftes etter prinsippene for BREEAM In-Use, opplyser prosjektdirektør i Eiendomsspar, Pål Vamnes.

Kilder:

AF Gruppen

Byggindustrien

Hotellmagasinet

Eiendomsspar

Om prosjektet