Orkla City

Det nye hovedkontoret til Orkla i Oslo, Orkla City, rommer konsernledelsen, ledelsen for fem av konsernets forretningsområder og flere av Orkla sine merkevareselskaper. Bygningen har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Kontorbygget, som har aktivitetsbaserte arealer er dimensjonert for 950 ansatte.
Prosjektet består av et høybygg på 16 etasjer og et lavbygg på syv etasjer.

Over 600 sykkelplasser

Bygningen ligger meget sentralt til på Skøyen, som er et av Oslos viktigste knutepunkt. Det er naturlig å benytte kollektivtransport eller sykkel for å komme seg dit. Derfor er det få parkeringsplasser for biler (kun 33 stk), men til gjengjeld hele 630 sykkelplasser.

Innovative tiltak med støtte fra Enova

Orkla City er en svært energieffektivt bygning med blant annet eget solcelleanlegg på taket. Bygningen er oppført som lavenergibygg, energimerke A. I tillegg er det utført fem innovative tiltak med støtte fra Enova:

 1. SmartGlass
 2. Intelligent romstyring
 3. Solcellerekkverk
 4. Batterilagring av solcellestrøm
 5. Intelligent styring av ladestrøm
Både moderne og tradisjonsrikt
Orklas nye hovedkontor er et viktig element i en kvartalsutbygging på Skøyen. Byggherre for Orkla City er Orkla Eiendom, som inngikk en totalentreprisekontrakt med samspill med Skanska Norge i juni 2016. Orkla selv definerer nybygget som et fysisk symbol på hva selskapet står for: innovativt og moderne, men samtidig tidløst og bærekraftig. Løsningene i bygningen er gjennomtenkte, fremtidsrettede og fleksible. En viktig føring fra kommunen var at det også skulle inn en boligdel i prosjektet. Sofienlunden, som er et punkthus nordvest for næringsdelen, består av 12 leiligheter fordelt på seks etasjer med bakeri i 1. etasje. Kvartalet skal være et fotgjengerkvartal hvor publikum kan gå ut og inn mellom bebyggelsen.
Høye miljøambisjoner – BREEAM NOR Excellent
Orkla Eiendom har hatt svært høye miljøambisjoner for dette prosjektet. Orkla City er designet, prosjektert og bygget for å tilfredsstille BREEAM-NOR Excellent og Energimerke A. Flere miljø- og energitiltak er gjennomført og implementert. Oppvarmings- og kjølebehovet er redusert til et minimum ved hjelp av blant annet en godt isolert bygningskropp. Smartstyring minimerer kjølebehovet i alle arbeidsarealer, men optimaliserer samtidig utsyn og dagslys. Publikumsfunksjonene i første etasje – blant annet kafé, restaurant, frisør, digitale showrom og et bakeriutsalg i boligbygget – skal eksponeres ut mot gatenivå og de diagonale gangpassasjene.
Bærekrafttige løsninger i prosjektet
 • Smartstyring- og regulering av energisystemene som automatisk styrer temperatur, luftmengde, solskjerming og lys basert på tilstedeværelse, utvendig temperatur og værprognoser fra bygningens værstasjoner
 • Grønne tak med solcellepark både på lavbygg og høybygg
 • Solceller i glassrekkverk rundt takterrassen i plan 6 som supplerer bygningens forbruksstrøm
 • I glassveggen mellom takterrasse og kantine er det Smartglass med et slags krystallisk vindusbelegg, hvor krystallene endrer form ved trinnløs strømgjennomgang og reduserer solenergi- og lysgjennomstrømming.
 • Stasjonære batterier som bidrar til å maksimere egenforbruket av solcellestrøm og reduserer maksimalt effektuttak fra strømnettet
 • Prefabrikerte fasadeelementer som har gitt svært gode resultat på tetthetsmålinger (0,1)
 • Elbil-ladere som registrerer batteriene til tilkoblede biler og porsjonerer ut strøm ut fra batterienes behov
 • De 12 leilighetene i Sofienlunden ligger to og to i hver etasje, som gir dagslys inn fra tre sider. I tillegg til balkongene er det et felles utomhusområde på taket med en blanding av tredekker og vekstjord for blomstereng og trær

Kilder:
Skanska
Bygg.no
Byggfakta.no

 

Om prosjektet