Ladebyhagen BT5

Mens Lade i Trondheim tidligere bar preg av å være et noe slitt industriområde, er dette området i dag attraktivt for bolig. Boligprosjektet Ladebyhagens byggetrinn 5 er sertifisert BREEAM-NOR Very Good.

Like i nærheten av Ladebyhagen ligger store friområder og idrettsanlegg, den populære Ladestien, samt Ringve museum. Det finnes også flere større kjøpesentre med et variert utvalg av butikker og spisesteder i nabolaget.

BREEAM-NOR Very Good

Ladebyhagens byggetrinn 5 var et av de første boligprosjektene i Norge som ble BREEAM-NOR sertifisert med sertifiseringsgrad Very Good. 

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Lyse og romslige leiligheter. Alle med egen balkong, takterrasse eller markterrasse

– Oppvarming av leilighetene skjer ved hjelp av vannbåren gulvvarme, basert på fjernvarme.

– Mulighet for leie av elsykler. 

– En parkeringskjeller som ikke har dekning til mer enn 0,5 bilparkeringsplasser per boenhet. Her oppfordres det til å bruke kollektivtilbud eller å sykle. Det er også opprettet et bildelingstilbud for Ladebyhagen.

– Det er brukt vedlikeholdsfrie materialer

– Bruk av prefabrikerte konstruksjoner i betong og stål gav mindre avfall på byggeplass.

– I byggeperioden ble det stilt høye krav til avfallssortering. 

– Felles grøntområde med trær, busker og plen, samt benker og gangveier. 

– Det har blitt jobbet for å forbedre tomtens økologi, siden den ifølge økologisk rapport hadde veldig liten økologisk verdi fra før. Fremmedarter med spredningsfare har blitt fjernet og det er  opprettet et nytt habitat (blomstereng med stedegne arter), samt etablert fuglekasser og insektshotell.

– Sosiale soner og lekeplass med klatrestativ, husker og sandkasse

– Smarthus som standard med blant annet lys- og varmestyring

Kilder:
Bygg.no
Obos.no
Skanska
Ladebyhagen.no

Foto:
Stine Røstadstuen.

 

Om prosjektet