Hurum Helsehus

 

Hurum bo- og omsorgssenter er Norges første plusshus-omsorgsbygg, Bygget har også blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Senteret inneholder fem avdelinger med totalt 110 senger, rom for behandling, to dagsenter, kafeteria, aktivitet og service, i tillegg til ulike spesialrom. Ambisjonen er å være et varmt og ivaretakende helsebygg med fokus på hjemlighet, minimalt institusjonspreg og hyggelige oppholdsområder.

 
Et Futurebuilt-plusshus
 
Hurum bo- og omsorgssenter er oppført som et Futurebuilt-plusshus. Bygget har en kompakt, arealeffektiv bygningskropp som er godt isolert og med lavt varmetap. Et av kriteriene for å kunne være definert som plusshus er at bygget må produsere mer energi enn det forbruker. Energien produseres gjennom energibrønner, prosessvarme fra storkjøkken og kombinerte solcelle- og PVT-paneler. Disse innovative solenergipanelene er en hybridløsning som kombinerer solceller og solfangere. På denne måten får bygget både elektrisitet og varmtvann. PVT-anlegget er det første i sin sort i Norge som tilfører så stor mengde elektrisk og termisk energi og sørger for at plusshuskrav er ivaretatt.
Med solcelleanlegg som utnytter energien godt
 
Solcelleanlegget på tak og fasader er beregnet til å produsere cirka 70,7 kWh/m2 i året med fornybar elektrisitet. 41,1 kWh/m2 forventes å bli eksportert ut på strømnettet. All energibruk av drift i bygningen kompenseres gjennom denne produksjon av fornybar energi fra solfangere, solceller og energibrønner. I størst mulig grad gjenbrukes energien på bygget, også restvarmen fra kjøleanlegget på sentralkjøkkenet, som gjenvinnes i varmeanlegget.

Redusert CO2-utslipp
 

For å imøtekomme FNs bærekraftsmål, skal CO2-utslippene fra materialene brukt i bygget bli redusert med minst 20%. Samlet sett skal klimagassutslippene fra materialer og energiforbruket reduseres med hele 50%. Uteområdene følger også FNs mål for bærekraft ved at man har forsøkt å begrense naturinngrep på tomten så mye som mulig. I tillegg er det etablert et flott og frodig parkanlegg med gangveier, vannspeil og lekeplass. Dette parkområdet vil være til glede for både beboere og andre besøkende, samt bidra til redusert CO2-utslipp. 

Andre bærekraftige løsninger:

  • For å produsere mer energi enn det forbruker, benytter det 11.500 kvadratmeter store bo- og omsorgssenteret både solavskjerming, kuldebrobrytere, og et klimaskall rundt en kompakt bygningskropp
  • Bygget har 32 energibrønner
  • Sorteringsgraden av avfall er på 99,1%
  • Interiøret består i noe grad av gjenbrukte møbler
Godt samarbeid for å oppnå BREEAM-NOR Excellent
 
Dette prosjektet har vært basert på et godt samarbeid med totalentreprenør, byggherre, arkitekt og underentreprenør, med åpenhet om utfordringer og felles arbeid for å finne løsninger på disse. Det gode samarbeidet har vært en viktig suksessfaktor. Alle har bidratt konstruktivt for å løse utfordringene som har dukket opp underveis.

Kilde:
bygg.no
Norsk byggebransje https://norskbyggebransje.no/ostlandet/hurum-helsehus
Hent.no
Enova.no
Asker kommune

 

Om prosjektet