Hasle Linje K5C

Karvesvingen 5 føyer seg inn i rekken av mange sertifiserte bygg på Hasle i Oslo. Dette bygget er om mulig enda grønnere og smartere enn sine naboer. Bygget er sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

HasleLinje er et nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg i Oslo. Karvesvingen 5 (HasleLinje K5C) har med sine 11 etasjer blitt det høyeste bygget blant kontorbyggene i dette område, et kontorbygg på 16 000 kvm som rommer cirka 1000 smarte arbeidsplasser.

BREEAM-NOR Excellent, Energiklasse A og passivhus

AF Gruppen har bygget som totalentreprise for kundene Höegh Eiendom og AF Eiendom. Rådgivere i prosjektet var Asplan Viak, WSP, Sweco og Rambøll, mens arkitekt var LOF Arkitekter AS. Bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent. Prosjektet har også oppnådd passivhus-standard i henhold til NS 3701 og Energiklasse A. 

Bærekraftige løsninger i prosjektet 

Miljøambisjonen om å oppnå «BREEAM excellent» forplikter. Alle som er involvert i prosjektet må følge metodikken og tiltak må gjennomføres for å oppnå ønsket poengscore. Læringskurven har vært bratt; fra å ta poeng i et excelark til å forstå hensikten bak og velge grønnere løsninger i praksis.

Det er spesielt to emner; LE og POL, som har fått Hasle-Linje til å velge blågrønne løsninger med fokus på økt biologisk mangfold.  Karvesvingen 5 har oppnådd maksimal oppnåelig poengsum i emnet Arealbruk og økologi, og samtidig fått maksimal poengsum for overvannshåndtering.  

  • Løsning for fordrøyning av overflatevann: De tre byggene K5A, K5B og K5C omkranser et stort, åpent torg som fungerer som felles kommunikasjons- og oppholdssone. Sentralt på torget er det anlagt et stort regnbed som håndterer fordrøyning av overflatevann. 
  • Grønne tak: Det er etablert grønne tak med sterkt fokus på biologisk mangfold, og alt plantemateriale på taket er norsk.Hele Hasle-området er et positivt eksempel på urban overvannshåndtering, med grønne tak, mange åpne regnbed og trær som vil vokse seg store.  
  • Solceller og varmepumper: Redusert energibruk ved hjelp av varmepumper med energibrønner, noen solceller på tak i tillegg til behovsstyrt ventilasjon, energieffektiv belysning og en god bygningskropp.. 
  • Grønt smartbygg. Det er installert cirka 6000 sensorer for å overvåke tilstanden i bygget, samt for å kunne optimalisere energibruken og driften. Sensorene kan for eksempel styre ventilasjon, varme og belysning. I tillegg er det satt opp store informasjonsskjermer som kommuniserer med brukerne av bygget, og gir dem relevant informasjon om energibruk, grønn mobilitet og inneklima. 
  • Økt miljøkompetansen: BREEAM NOR har også fått entreprenører til å skaffe seg mer kunnskap og kompetanse på bærekraftige løsninger. K5C var det første prosjektet der AF Bygg Oslo brukte LCA-metoden i vurderingen av materialvalg for å redusere klimagassutslipp. K5C var også første prosjekt der entreprenøren brukte EcoProduct-database i innkjøpsprosessene for å ta riktige materialvalg under bygging og for å dokumentere miljøegenskaper. 

Bruk av LCA-beregninger og EcoProduct-database gav ekstra poeng i prosjektet, noe som kom godt med for å oppnå BREEAM-NOR Excellent

Kilder: 
Höegh Eiendom
AF Gruppen
Landskapsarkitekt Grindaker
Asplan Viak

Om prosjektet