Glommasvingen skole

 

Nye Glommasvingen skole i Sør-Odal er et fremtidsrettet skolebygg i massivtre, med kapasitet for 900 elever og 360 SFO-plasser. Skolebygget har oppnådd BREEAM-NOR sertifisering Very Good og er også klassifisert som et passivhus.

Glommasvingen skole erstatter seks mindre skoler i kommunen. Prosjektet omfatter i tillegg utvidelse av dagens idrettshall, oppføring av et klatretårn, en ny felleshall og kantine. 

Et tett samarbeid med flere aktører

Da Sør-Odal kommune som er byggherre startet planleggingen av en ny storskole for alle 1. – 10. klassinger i kommunen, ble det tidlig bestemt at skolen skulle bygges i massivtre med stor grad av eksponerte massivtre-overflater innvendig. Backe Romerike AS er totalentreprenør, og har samarbeidet tett med L2 arkitekter,  landskapsarkitekt Dronninga Landskap og Norconsult som er ansvarlig for flere tekniske løsninger i bygget. Norconsult har bistått med fagene akustikk, bygningsfysikk, miljø, BREEAM AP og hydrogeolog. Gjennom dette tette samarbeidet er skolebygget med sitt uteområde optimalisert og utformet på en helhetlig måte som imøtekommer kommunens energi- og miljøambisjoner.

BREEAM-NOR Very Good  

Foruten kravet om bruk av massivtre, var det også krav om at prosjektet skulle bygges etter passivhusstandard og med ambisjon om å bli BREEAM-NOR sertifisert i klassen «Very good».

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Bruk av massivtre
Massivtre er et svært miljøvennlig materiale.

– Solceller på taket
Taket er utformet med et stort antall solceller, som har en stipulert årlig produksjon på 145 000 kWh. 

– Fjernvarmenett
Bygget er pliktig til å kobles på lokalt fjernvarmenettverk, som tjener byggenes oppvarmingsbehov i sin helhet.

– Lavkarbonbetong
Både bunnplate, fundamenter, ringmur og annen betong er støpt med lavkarbonbetong

– Fasader med trekledning av kjerneved
Anleggets fasader utføres i miljøvennlig trekledning av kjerneved av furu.

– Gang- og sykkeltraséer
Nye, smarte gang- og sykkeltraséer gjør at det er raskere å gå enn å bli kjørt rundt, og med det mer attraktivt å benytte andre framkomstmidler enn bil til og fra skolen.

– Mulighet for lading av elsykler og elbiler: 
Det er lagt til rette for lading av elsykler og elbiler

– En frodig og artsrik skolepark
Skolebyggene omkranses av ulike arter busker og trær, som sammen med eksisterende trær er utviklet til en frodig og artsrik skolepark. 

– Overvannet samles opp
Overvannet har en viktig rolle i parken, der det samles opp i renner og terreng, og føres til elven i ytterkant av området.

Kilder
Norconsult
Byggeindustrien / bygg.no
L2 Arkitekter
Dronninga Landskapsarkitekt
Miljødirektoratet

Om prosjektet