Fornebu Senter

Om bygget 

Fornebu S består av to bygg; et kjøpesenter (ca. 60 000 m2 inkl. p-kjeller) og et forretningsbygg (2 200 m2), hvorav kjøpesenteret er klassifisert til BREEAM-NOR Outstanding. Bygget er verdens første kjøpesenter som har oppnådd klassifiseringsnivået BREEAM Outstanding. Kjøpesenteret har høstet massiv oppmerksomhet både hjemme og ute. I mars 2015 vant bygget internasjonal anerkjennelse da det ble kåret til beste varehandel og vant publikumsprisen i konkurranse med en rekke utenlandske prosjekter under BREEAM Awards. På hjemmebane ble Fornebu S tildelt prisen for Årets bygg 2014.

Fornebu S ligger sentralt plassert på Fornebulandet, hvor Norges største flyplass var lokalisert frem til 1998. Området forventes å vokse kraftig de neste årene, og innen 2020 regner man med antall beboere vil tilsvare en middelsstor norsk by. Fornebu S er en del av en større utbygging som også eies av KLP eiendom. Bygningen ved siden av skal huse en bank, legesenter og et treningssenter, og på toppen av byggene er det bygget fire boliglameller (Fornebu Panorama) med til sammen 81 leiligheter som ble ferdigstillt våren 2015.

Grønn strategi

KLP Eiendom søker å være en ledende aktør i det skandinaviske markedet innen bærekraft. Som en samfunnsbevisst byggherre og eier med langsiktig perspektiv ønsket KLP Eiendom å bygge et energi- og miljøvennlig bygg, Det var naturlig å sikte høyt når Fornebu S skulle utvikles, og en BREEAM sertifisering er et synlig bevis på byggets energi- og miljøkvaliteter.

I tidligfase ble BREEAM sett på som et godt rammeverk for å utvikle prosjektet med et bredt spekter av bærekraftige løsninger. For å gjøre Fornebu S til et grønt flaggskip i eiendomsporteføljen ble ambisjonen satt til det høyeste klassifiseringsnivået; BREEAM-NOR Outstanding.

Miljøekspertise og erfaringer med bærekraftige løsninger var viktige kriterier når entreprenør skulle velges. Valget falt på Skanska som med solid kunnskap om bærekraftige løsninger så vel som tidligere erfaring med BREEAM-sertifisering bidro til en styrking av prosjektteamet.

Sentrale miljøtiltak

Ved å sette ambisjon til klassifiseringsnivået Outstanding, har prosjektet måtte tilfredsstille et stort antall krav innen BREEAM-NOR,. Fornebu S har scoret høyt i samtlige BREEAM-kategorier, fra 67 prosent i materialkategorien til 100 prosent innen kategoriene landskap og økologi, helse- og innemiljø og ledelse.
For å være sikre på å oppnå klassifiseringen Outstanding, har prosjektet lagt ned ekstra arbeid på alle områder for å være trygge på at de poengene som var satt som mål ble oppnådd. Eksempelvis engasjerte KLP en BREEAM-NOR AP tidlig i forprosjektet. Byggherres AP/miljørådgiver har vært med gjennom hele prosjektet, og fungert som rådgiver og sparringspartner for entreprenørens AP. Entreprenørens AP har vært tungt involvert i alle prosesser i prosjektet, og har deltatt på alle relevante møter, både hva angår prosjektering og drift.

Energi

Fornebu S er bygget som et passivhus og har energimerke A. Andre energitiltak inkluderer:

 • En lufttett og godt isolert klimaskjerm hvor bare 7 prosent består av vinduer eller dører
 • Effektiv varmegjenvinning fra tekniske systemer
 • Solcellepark og fjernvarmeanlegg med varmeproduksjon fra i hovedsak sjøvannsbaserte varmepumper.
 • Soneregulering og sensorer for å optimalisere ventilasjon
 • LED-lys både i butikker og fellesarealer
 • Solcelleanlegg på tak og fasade (1600 m2)
 • Energieffektivt og vannsparende sanitæranlegg
 • Omfattende målesystem for å optimalisere vann- og energiforbruk

Materialer

For å blant annet tilfredsstille material og helse- og innemiljøområdene innen BREEAM-NOR, er det på Fornebu S benyttet materialer som bidrar til et godt inneklima og som ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier.

Det har vært et omfattende regime for bruk og kontroll av materialer og produkter for å sikre at det ikke ble benyttet produkter som ikke samsvarer med kravene i BREEAM-NOR. Alle produkter har måttet godkjennes av Skanska og KLP før bruk, og det har vært gjennomført mange kontroller fra begge parter for å sikre at det kun var godkjente produkter som ble benyttet.

Fornebu S har redusert sitt co2-fotavtrykk med mer enn 60 prosent sammenlignet med andre referansebygg. Sentrale materialtiltak inkluderer:

 • Fasade i tre og lavkarbonbetong i plasstøpte konstruksjoner bidrar til å redusere klimagassutslipp
 • Bruk av solceller med redusert co2-fotavtrykk
 • Alle materialer benyttet på større overflater er lavemitterende
 • Mer en 80 prosent av alle byggematerialer er kjøpt inn fra leverandører med et miljøstyringssystem (ISO 14001)
 • Mer enn 80 prosent av trevirke benyttet er PEFC eller FSC- sertifisert.

Grønt tak

Det grønne taket på Fornebu S er ikke bare et grønt tak. Det er en gjenskaping av den nasjonalt sjeldne naturtypen kalktørreng som finnes på Fornebulandet. Taket består av 84 forskjellige stedegne plantearter, hvorav noen er kultivert fra frø som ble samlet inn i området sommeren 2013. Det grønne taket bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet og de grønne korridorene i området, samtidig som beboerne i de omkringliggende leilighetene har utsyn til et fargerikt grøntområde.

Undervisningsopplegg

Det har blitt lagt ned stor innsats i å vise frem byggets miljøkvaliteter til offentligheten, og lokalsamfunnet inviteres til å benytte senteret som læringsfasilitet for energi- og miljøspørsmål.

«Miljøløypa» er et interaktivt spill som man kan spille fra sin egen smarttelefon/nettbrett, og som tar spilleren rundt i bygget og belyser ulike energi- og miljøtemaer. Undervisningsopplegg med oppgaver for skoleklasser kan lastes ned fra senterets internettside. I tillegg kommer også et display som viser byggets produksjon av strøm fra solcelleparken de siste 24 timer, infosøyler med energi- og miljøinfo om bygget og en levende grønn vegg. Undervisningsopplegget tilfredsstiller kravet 13.9 i BREEAM-NOR manualen.

Transport og avfall

Blant andre miljøtiltak er sykkelparkeringsfasiliteter, 20 parkeringsplasser for EL-bil og hundeparkeringsfasiliteter med låsbare bur. Prosjektet har gjennom hele byggeperioden hatt høyt fokus på avfallhåndtering, noe som har resultert i en sorteringsgrad på 97 %.

Det ble også lagt ned mye ressurser i å forklare og følge opp at alle de ca. 80 leietakere på Fornebu S forstodog bygget i henhold til relevante BREEAM-krav. Miljøressurser og teknisk prosjekteringsleder har eksempelvis vært med i alle oppstartsmøter med leietakere.

Innredning av råbygget, dvs. ferdigstilte innvendige overflater og tekniske anlegg er inkludert i BREEAM-sertifiseringen. Løs innredning er ikke en del av BREEAM prosjektet.

Viktige erfaringer og fremtidige planer

For dette prosjektet har bruk av lavkarbonbetong i nesten alle konstruksjoner vært en svært vellykket erfaring, som vil bli gjentatt på fremtidige prosjekter.

Regimet hvor byggherrer kontrollerer alle byggematerialer før de tas i bruk på byggeplass er enkel og kopiere og har ført til bedre kontroll og høyere totalkvalitet. Systemet vil trolig bli brukt på alle fremtidige prosjekter uavhengig av om prosjektet går for en BREEAM-klassifisering. BREEAM-NOR som metode leder til bedre planlegging i en tidligere fase av prosjektet og mindre ad-hoc løsninger.

Fordeler ved BREEAM-sertifiseringen

Siden KLP planlegger å eie og drifte bygget over lengre tid, er lavere driftskostnader naturlig nok en driver for å velge bærekraftige løsninger. Vi håper også at et godt innendørs arbeidsklima, samt en helhetlig grønn profil gjør bygget attraktivt for leietakere. Vår miljøpolicy forplikter oss til å utvikle bærekraftige bygg som vil bestå langt inn fremtiden, og BREEAM gir oss et godt rammeverk for å gjøre dette, samtidig som det gjør resultatene enklere å kommunisere

– Heidi Lyngstad, miljøsjef i KLP Eiendom.

BREEAM Outstanding gir et klart signal om at dette er et bygg med mange gode energi- og miljøkvaliteter. Vi ønsker at leietakere og brukere skal oppfatte bygget som et attraktivt bygg med et godt inneklima og lave driftskostnader knyttet til energiforbruk. Videre er det også vår intensjon at besøkende i bygget skal inspireres til miljøriktig adferd. For KLP Eiendom er en BREEAM sertifisering en måte å understreke at vi tar samfunnsansvar og er opptatt av å forvalte våre ressurser med tanke på generasjoner etter oss, samtidig som vi tar vare på de som jobber i byggene våre til enhver tid.

– Harald Augestad, prosjektleder i KLP Eiendom

 

 

Om prosjektet
Prosjektteam