Egenesgården

 

Egenesgården i Tønsberg er et kontorbygg på 8 etasjer i tillegg til egen parkeringsetasje for biler og sykler, samt underetasje med teknisk infrastruktur. Egenesgården er BREEAM-NOR sertifisert Very Good

Byggherre for nye Egenesgården, med et areal på ca. 10.000 kvadratmeter BTA, er Bjarøy Eiendom. Bjarøy Eiendom valgte Betonmast Buskerud-Vestfold som totalentreprenør og arkitekt har vært KB Arkitekter.

BREEAM-NOR Very Good som første bygg i Tønsberg

Bjarøy Eiendoms mål var å etablere Tønsbergs flotteste kontorbygg. Bjarøy Eiendom ønsket også at bygget skulle bli BREEAM-NOR sertifisert i tillegg til å ha gjennomgående høy kvalitet i materialbruk, kombinert med gjennomtenkte og høyteknologiske løsninger. Bygget ble BREEAM-NOR sertifisert Very Good. Det tilfredsstiller også kravene til energiklasse A.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Grønne tak
Takflatene er kledde med sedum (bergknapp) med forsinkelseskummer for takvann.

– Rikelig med dagslys
Godt dagslys er viktig, og midt i dette bygget ligger en glassgård som sørger for rikelig gjennomgang av dagslys fra tre fasadesider. I tillegg er det også et glasstak som fører dagslys i glassgård med innovervendte kontorer.

– Har beholdt gamle kjellervegger
Ved å beholde kjellerens yttervegger, unngikk man å gå videre ut i berggrunnen. Infrastrukturen som lå der, ville vært svært tids- og kostnadskrevende å få flyttet. Det var behov for visse tiltak, men med begrenset riggplass og Fylkesvei tett på bygget, var dette en egnet løsning.

– Presis ESG-rapportering
Det er montert energisensorer som sammen med avfallsmålinger gir svært godt grunnlag for presis ESG-rapportering.

Kilder:
Norsk Byggebransje
Bjarøy Eiendom
Næringseiendom / ne.no

 

Om prosjektet