Dronning Mauds gate 1-3

 

Dronning Mauds gate 1 og 3 har gjennomgått full rehabilitering og fremstår i praksis som et nybygg. Den rehabiliterte bygningen er sertifisert BREEAM-NOR Excellent og har energimerke A. I tillegg oppfyller bygningen energikrav til nybygg fra EUs taksonomi for bærekraftig finans. 

Dronning Mauds gate 1 og 3 har vært et arkitektonisk signalbygg i Vika i Oslo siden 1972. Bygningen har nå gått gjennom en totalrehabilitering og fremstår som et moderne og energieffektivt bygg. I tillegg har denne bygningen fått byens kanskje fineste takterrasse med utsikt over både Pipervika, Aker Brygge, Rådhuset og Akershus festning. Hovedgrepet er gjennomført med leietakere på plass i bygningen under arbeidets gang. Fasadelivet er flyttet ut og fornyet, i samråd med byantikvarens krav til tilbakeføring av fasadeuttrykk.

Redusert miljøbelastning ved hjelp av innovativ byggeledelse

Entreprenørens rutiner og tilretteleggelse på byggeplassen sørget for redusert energi- og vannforbruk. Det var god kontroll og overvåkning av CO2-utslipp fra byggeplassen, og rutiner for å redusere utslipp til luft og vann. Avfallet i byggefasen ble minimert og kildesortert, med en dokumentert gjenvinningsgrad på 96 % (målet var minimum 85%).

BREEAM-NOR Excellent

Arealet som er berørt av BREEAM-NOR sertifisering utgjør cirka 13 923 kvm.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Nytt klimaskall med lave U-verdier, god tetthet og lavt oppvarmings- og kjølebehov- Vannbåren varme 
– Egenprodusert energi via brønnpark med varmepumper. Levert kjøling fra varmepumpe er cirka 8 kWh/m2. Levert varme fra varmepumpe er cirka 6 kWh/m2. Driftserfaring tilsier at eier kan utnytte brønnparken bedre, og det installeres dobbel kapasitet på varmepumpe.
– Prosjektet har benyttet robuste materialer med dokumenterte miljøegenskaper.
– Høy grad av kildesortering i driftsfase
– Fokus på materialer med lav klimapåvirkning 
– De originale trappoppgangene fra 70-tallet er bevart og pusset opp. 
– Minimert vannforbruk – bruk av vannbesparende sanitærutstyr
– Godt utsyn og gode dagslysforhold for arbeidsplassene
– Bruk av kortreist norsk granitt fra Trøndelag
– Oppgradert seismisk styrke ved gjenbruk av bæresystem fra 1972
– Ny utvendig solskjerming 
– Et inneklima av ypperste kvalitet
– Høy grad av brukerkontroll – temperaturer, belysning, ventilasjon, solskjerming- Sykkelparkering og servicestasjon i parkeringskjelleren 
– Treningsrom og garderober, 
– Batteribank på cirka 300 KHh benyttes blant annet til å lade biler i garasjen med strøm fylt opp når nettet er lite belastet eller strømprisen er lav.
– Kort vei til kollektivknutepunkt med både tog, bane, buss og trikk.

Kilder:
– Pecunia AS
– Estate
– Multiconsult

Foto:
– Pecunia

 

Om prosjektet