Arkivenes Hus

innovativt SHA-arbeid i planlegging, prosjektering og gjennomføring. Prisen deles ut av «Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring. Arkivenes Hus er et kultur- og kontorbygg på Ullandhaug i Stavanger hvor Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og deler av VID historiske arkiv samles under ett tak. Universitet i Stavanger etablerer også et eksamenssenter i toppetasjen.

Bygget inneholder det viktigste historiske kildematerialet fra Rogaland og skal være et viktig kultur- og forskningssenter.

Oversikt over bærekraftige tiltak

 • Kompakt bygningskropp: Bygget er tilnærmet kvadratisk, hvilket medfører lite fasade- og takareal i forhold til gulvareal. Atrium i midten gir mye dagslys.
 • Isolasjon og tetthet: 300 mm isolasjon i yttervegger, 3-lags vinduer med isolert karm. Fokus på å unngå luftlekkasjer og kuldebroer.
 • Bruk av inergen til brannslukking i 3 etasjer under bakken gir trygghet mot vannskader og minimalt med vedlikehold.
 • Behovsstyring: Redusere bruk av energi til lys, varme og ventilasjon. Basert på detektorer som registrerer tilstedeværelse og luftkvalitet.
 • Energieffektiv LED-belysning: med automatisk tilstedeværelsesdeteksjon og dagslysstyring.
 • Bruk av miljøvennlig nærvarme, bygget har energiklasse A
 • Vedlikeholdsvennlige løsninger og robuste materialer med utstrakt bruk av slipte betonggulv i trafikkerte områder.
 • Høy kvalitet på fasadekledning som tilfredsstiller visjonen «eldes med verdighet».

Grønn strategi

 • Ipark Eiendom er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling som har en tydelig miljøprofil og som jobber kontinuerlig med å gjøre byggene i Ipark mer energieffektive. Ipark satser på fornybar energi og har gjennom datterselskapet Ullandhaug Energi, egen energisentral som forsyner bygningsmassen med energi til oppvarming og kjøling.
 • Bygget har miljøkvaliteter som vil komme leietakere og publikum til gode på flere områder. Lokalene under bakken fylles med arkiver i lokaler som er tilpasset for lagring av historisk materialer. Prosjektet over bakken er organisert rundt et sentralt, glassoverdekket atrium. Foruten å gi dagslys til arbeidslokalene innenfor, utgjør dette atriet et stort, samlende fellesrom for alle husets brukere. Lokalene er lyse og innbydende med åpne og stilfulle fellesarealer kombinert med stillhet og historisk sus fra byens arkiver. De tekniske løsningene har avansert automatikk som klarer å kombinere brukervennlighet og energiøkonomiske gevinster.
 • Helse og innemiljø påvirkes av mange faktorer og er ivaretatt gjennom bevisste materialvalg, innovative tekniske løsninger, og selv om en alltid kan strekke seg litt ekstra, har arbeiderne bidratt til en ren og ryddig byggeprosess.

BREEAM-NOR revisjonen

 • Avfall – 86% er et resultat av behovskartlegging allerede i strategifasen og prosjektering av gode løsninger for avfallsrom. Fokus på sorteringsgrad og rent & tørt bygg prosess gjennom byggefasen resulterte i full score for avfallshåndtering på byggeplassen.
 • Ledelse – 82% er oppnådd som et resultat av en tydelig og klar miljøprofil med definerte prosjektmål. Agenda for miljøsaker ble integrert i faste møter gjennom prosjektering og byggefasen hvor AP var fast deltaker i prosjektteamet.
 • Vann – 78%. Arkivenes Hus har spesielle behov og krav som skal gi gamle dokumenter et jevnt og trygt og klima. Som et resultat av dette har vann og sikring mot fuktskader vært sentralt under prosjektering av bygget.

Fremtidige planer og nyttige erfaringer

En tydelig miljøprofil som kommuniseres ut til prosjektdeltakere helt fra prosjektets strategifase til ferdigstilling og overlevering. For Arkivenes Hus er det benyttet møteplanlegging hvor miljøsaker sto på agenda til flere faste prosjekt- og planleggingsmøter.

SHA-pris 2017

Bygget ble 14. mars tildelt SHA-Prisen 2017 for et involverende, lærende og

Om prosjektet
Prosjektteam