Alf Bjerckes vei 22

Det nye logistikkbygget til proffleverandøren av bygge- og installasjonsvarer, Ahlsell og Motek, er miljøsertifisert BREEAM-NOR Excellent. Bygget inneholder blant annet bikuber, solceller og store grønne flater på taket. Alf Bjerckes vei 22, som ligger mellom Alna jernbanestopp og Vollebekk T-banestasjon i Oslo, er en deleiendom innenfor et større område eid av eiendomsutvikler Aspelin Ramm. Selskapets mål om å bidra til å en bærekraftig byutvikling kommer tydelig frem i dette prosjektet. 

En ny type industribygg

Prosjektet har skapt en ny type industribygg med store ambisjoner for miljømessige, sosiale og funksjonelle aspekter. Ahlsell og Motek har fått både proffsenter og hovedkontor, og Motek har tillegg fått et hypermoderne lager med blant annet AutoStore-lagring og automatisert logistikk, samt et nytt hovedverksted. Aspelin Ramm har lagt til rette for lading av både tung og lett transport slik at distribusjonen av varer fra Motek går i retning utslippsfritt. Totalt utgjør dette bygget 29 000 kvadratmeter.

Grønn logistikk og BREEAM-NOR Excellent

Prosjektet er forankret i en grønn profil og har oppnådd BREEAM-NOR Excellent i tillegg til Energiklasse A. Prosjektet er bygget i en totalentreprise med Nordic Arkitekter som utførende arkitekt, Studio Oslo som  landskapsarkitekt og med A Bygg Entreprenør AS som utførende entreprenør. Entreprisen besto av to faser; en rivingsfase med fokus på gjenbruk av bygningsmaterialer, og en omfattende nybyggfase. Når de eksisterende byggene ble revet ble betongelementer tatt vare på. Mye ble knust og brukt til bærelag for kjøresoner, mens andre bærende elementer ble bearbeidet og fikk nye bruksformål i utomhusanlegget. 

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Miljøprofilen omfatter gjenbruk av materialer og gjenbruk-/ fordrøyning av regnvann 
  • Produksjon av solcelle-energi 
  • God tilgang på el-billadere, både for tung og lett transport, samt sykkelparkering
  • Umiddelbar nærhet til både T-bane, buss og tog
  • På taket er det lagt til rette for bruk av treningsapparater og gangveier til variert fysisk utfoldelse for ansatte
  • Overvannshåndtering og biomangfold gjennom etablering av blomsterenger, sedum og bikuber på taket
  • Norges største samlede areal med blomstereng på ett tak ved ferdigstillelse

Et fremtidsrettet prosjekt 

Dette prosjektet har vært ambisiøst og fremtidsrettet med tanke på bærekraft og det miljømessige aspektet, i tillegg til at det har et sterkt fokus på gode driftsløsninger. 

Kilder:

Insenti.no
Aspelin Ramm
Studio Oslo Landskapsarkitekter
Byggfakta Nyheter

Om prosjektet