Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Forslaget finner du ved å følge denne lenken til DiBK sine nettsider.

Høringsfristen til DiBK var 09.11.2021.

Les høringssvaret fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom her.

Illustrasjonsfoto: Max van den Oetelaar/Unsplash