For studenter

Skal du skrive studentoppgave om bærekraftig bygg, eiendom eller anlegg? Ny kunnskap og innovasjon er sentralt for å gjøre vår sektor mer bærekraftig.

Skriver du en masteroppgave eller doktorgrad om en av de tematiske områdene vi jobber med (se under), hører vi gjerne fra deg. Vi har ikke mulighet til å veilede oppgaver.

Vi jobber med ulike tema innen bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Sett deg gjerne godt inn i arbeidsområdene våre før du tar kontakt.  Du kan lese mer om de ulike arbeidsområdene våre i handlingsplanen for 2022.

Avfall og ressursbruk – sirkulærøkonomi

Biologisk mangfold – ta vare på og reparere naturen

BREEAM

Herunder BREEAM-NOR, BREEAM In-Use og BREEAM Communities.

Grønn eiendomsdrift

Helse og inneklima – skape et helsefremmende bygd miljø

Klimatilpasning

Reduksjon av klimagassutslipp

Verdi for samfunnet og livskvalitet – sosial og økonomisk bærekraft

Grønn anleggsektor – CEEQUAL

Flere av våre medlemmer har tilbud til studenter og vi vil oppdatere denne siden med linker til deres studentsider.

 

Er din bedrift medlem i Grønn Byggallianse og ønsker at vi skal linke til deres studenttilbud – send en e-post til post@byggalliansen.no

Har du allerede skrevet en relevant masteroppgave?

Vi vil gjerne høre om det. Kanskje har du interessante funn som vi kan dele med våre medlemmer? Ta kontakt med post@byggalliansen.no.