Forberedelser – Fang energityven

Fang energityven handler om å bli bevisst i den daglige driften. Tenk gjennom hvordan dere kan få størst mulig utbytte av å delta.

Forberedelser

 • Fang energityven handler om å bli bevisst i den daglige driften. Tenk gjennom hvordan dere kan få størst mulig utbytte av å delta og lag gjerne et læringsopplegg for de ansatte som skal delta. Inspirasjon finner du her.
 • Benytt bærbar PC eller nettbrett og skriv observasjoner direkte inn registreringsskjemaene Leietaker og Bygningsrelatert.
 • Kontroller at forbruket er i samsvar med «ET-kurven» for ditt senter.
 • Kontroller SD-anlegg og sjekk hvilke anlegg som er i gang og hvilke som skal
  være i gang i henhold til driftsrutiner (styringer). Kontroller dette opp mot
  dine observasjoner under nattevandningen.
 • Kontroller vannmålere og hvilke målere som indikerer forbruk. Dette
  kontrolleres senere opp mot observert forbruk under nattevandringen.
 • Kontroller vannmålere etter at nattevandringen er gjennomført, vurder om
  forbruket er som forventet.

1. Leietakerrelatert / butikker/kontorlokaler

 • Angi i sjekklisten når belysning står på hos leietaker (grunnbelysning, effektbeslysning, skiltbelsyning og butikkbelysning).
 • Angi i kolonnen «Utstyr» om det er annen type utstyr står på, for eksempel
  kopimaskiner, PCer, Skjermer eller annet utstyr.
 • Angi i kolonnen «annet» om det er annen type utstyr står på, for eksempel
  TV-apparater, musikkanlegg med lyd, lys i lampebutikker etc.

2. Bygningsrelatert / fellesanlegg

2.1 Belysning

 • Belysning i fellesareal som står på uten at det har noen funksjon.
 • Kontroller at lysstyring er korrekt satt opp.
 • Kontroller defekte armaturer, lysrør, startere etc.

2.2 Ventilasjon/varme/kjøling

 • Sjekk om aggregat/pumper går uten at er behov for det.
 • Sjekk spjell som står åpne åpne/stengt.
 • Sjekk ventiler som står åpne/i feil posisjon/er stengt.
 • Gulvvarme og andre varmekabler som står på uten behov.

2.3 Varmluftsgardin i sluser, inngangspartier og porter

 • Sjekk at vifter er skrudd av når bygget er stengt eller port ikke benyttes.

2.4 Vann

 • Toalett som renner.
 • Armatur med defekt pakninger eller rennende kraner.

3. Etterarbeid

 • Skriv inn observasjoner og tiltak i registreringsskjemaet.
 • Skriv inn tiltak, hvem som er ansvarlig, og frist for utførelse.
 • Angi antatt besparelse i watt og antall timer/år
 • For større tiltak, se dette i sammenheng med byggets enøk-analyse og øvrige vedlikeholdsplaner.
 • Resultatet rapporteres inn til ansvarlig person innen 3 dager etter nattevandringen.