Laster Arrangementer

Pop-up forum: Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere - Fullført.

Vi inviterer alle medlemmer av Grønn Byggallianse til forumsmøte. Tema for møtet er hvordan eiendomsselskaper kan stille kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere.

Strakstiltak 2.0 ble lansert 2. november 2021. Eiendomsselskaper kan tilslutte seg strakstiltakene. En tilslutning innebærer at tiltakene skal være implementert i planer og rutiner i selskapet i løpet av et år. Ett av tiltakene i 2.0 er «Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere». Et slikt krav vil bidra til å heve kompetansen på miljø i en hel leverandørkjede.

I 2020 gikk en rekke eiendomsselskaper som er medlem i Grønn Byggallianse sammen og utarbeidet veilederen «Still klimakrav til leverandører». Veilederen kan benyttes fritt av alle virksomheter helt eller delvis, og kan fritt innrettes etter måten virksomheten gjennomfører innkjøpsprosessen. Ved å bruke veilederen svarer man ut strakstiltaket på en god måte.

Møller Eiendom og Entra Eiendom forteller om sine erfaringer med bruk av veilederen.

Program

1) Velkommen og siste nytt v/Grønn Byggallianse

2) Presentasjon av strakstiltaket «still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere» v/Grønn Byggallianse

3) Entra Eiendom og Møller Eiendom deler erfaringer fra å stille klimakrav til leverandører

4) Spørsmål og svar

Dato & tid

Online
31. januar 11:00 – 12:15

Steder
Online – . Zoom

Andre kurs