Laster Arrangementer

Materialforum: Realistiske levetider i klimagassberegninger - Fullført.

Kun for medlemmer av Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien

Vi har etter hvert fått god kunnskap om byggematerialenes klimafotavtrykk. Men hvor lenge vi legger til grunn at materialene skal forbli i bygget er en viktig del av bildet. Ifølge rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer» er ulike forutsetninger om levetider en stor kilde til usikkerhet i klimagassberegninger for byggeprosjekter.

Den norske standarden for klimagassberegninger for bygninger er under revisjon. I forbindelse med revisjonen er det ønske om å gi en oversikt over veiledende verdier for levetider for byggematerialer og tekniske installasjoner installert i ulike bygningskategorier som skal kunne bidra til å redusere usikkerhet og variasjon i beregningene. Byggevareindustrien og Grønn Byggallianse inviterer derfor medlemmene til workshop for å samle kompetanse og erfaringer som kan bidra til arbeidet.

Meld deg på i skjema til høyre på denne siden.

Agenda:
09:00-09:25 Innledning v/Trine Dyrstad Pettersen

  • Kort om revisjonen av NS 3720 og prosess
  • Formål med vedlegg om levetider – hvordan skal det brukes?
  • Gjennomgang av forslaget til levetider

09:25-09:35 Hvordan påvirker levetider klimagassberegningene? v/Mie Fuglseth
09:35-11:30 Workshop med gruppediskusjoner

  • Hvordan behandle restlevetid?
  • Kommersielle levetider – hva skiftes faktisk ut i praksis?
  • Hva skal til for å avvike fra normerte levetider (i implementering for eksempel i TEK, BREEAM-NOR etc.)?

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Dato & tid

Oslo
6. mars 09:00 – 11:30

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Steder
Oslo – SPACES Tullinløkka. Oslo

Andre kurs