Laster Arrangementer

Materialforum: Gode materialvalg for fremtidens klima

Hva vil det si å velge materialer tilpasset norske forhold? Vi inviterer forskere, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere og produsenter til å fortelle hvordan valg av materialer påvirkes av norske klimaforhold i dag og av forventede fremtidige klimaendringer. Kom å hør hvilke materialer og strategier vil øke sjanser for byggets lang levetid og mindre behov for vedlikehold.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Mer info: Marta Eggertsen

Dato & tid

Online
22. november 09:00 – 12:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Online – . Online

Andre kurs