Laster Arrangementer

Studietur i Oslo og omegn – Innovative boligprosjekter, kontorer i særklasse og fremtidsrettet områdeutvikling

Vi gjentar suksessen og arrangerer sammen med FutureBuilt studietur i Oslo og omegn. Du vil få se innovative boligprosjekter, kontorer i særklasse og fremtidsrettet områdeutvikling. Bli med og bli inspirert av prosjekter som har til felles at de har valgt spennende bærekraftsløsninger.

Ombruk, naturlig ventilasjon, økt naturmangfold, redusert bruk av plast og boliger som tester fellesløsninger er blant det som står på programmet på årets studietur. Felles for prosjektene vi skal besøke er at de brøyter løype og bidrar til å dytte byggebransjen i en grønnere retning.
På studieturen får du møte både kommunale og private utbyggere.
Vær rask med påmelding, studieturen er blitt fulltegnet de siste årene.

Program torsdag 12. september

Grensen 9B
Grensen 9B er et ambisiøst ombruksprosjekt midt i Oslo sentrum. I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, med kun mindre fasadeendringer. Her er alt som kan brukes på nytt tatt vare på. Brukbare ventilasjonskanaler er demontert, elektriske kabler pent kveilet sammen og himlingspaneler lagt til side for å få et nytt liv. Lagringsmulighetene ved bygget har vært utfordrende, så i dette prosjektet har god logistikk vært helt sentralt. Prosjektet har ambisjon om å oppnå sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good og har brukt FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Utbygger er OPF & PKH. Arkitekt er Mad arkitekter. Les mer om Grensen 9B her

Gullhaug torg 5
Gullhaug torg 5 er et kontorbygg i Nydalen som sto ferdig i 2022 og har oppnådd BREEAM-NOR Excellent. Hele bygget har en demonteringsplan som gjør at byggematerialene kan plukkes fra hverandre og brukes om igjen. Sammenlignet med referansebygg har Gullhaug Torg 5 halvert klimagassutslippene, og halvparten av materialene kan gjenbrukes i fremtiden. I fasadeprofilene er det 30 % resirkulert aluminium. Gulvene er av resirkulert plast og restmaterialer fra parkettproduksjon. På taket er det 700 m2 med solceller og rugekasser til tårnsvaler. Bygget har blågrønt tak og lokal overvannshåndtering. Utbygger er Avantor. Arkitekt er Sweco (Arcasa). Les mer om Gullhaug torg 5 her

Vertikal Nydalen
Vertikal Nydalen er Norges første kombinasjonsbygg med naturlig klimatisering – det vil si at ventilasjon, oppvarming og kjøling i kontoretasjene skjer uten behov for tilført energi. Innovasjon og forskning har vært viktig, og læringspotensialet fra prosjektet er stort. Vertikal Nydalen har vært i drift siden høsten 2023 og følges opp med kontinuerlige målinger og tilbakemeldinger fra brukerne. Vertikal Nydalen er et FutureBuilt-prosjekt og sertifiseres etter BREEAM-NOR med mål om Excellent for kontordelen. Utbygger er Avantor. Arkitekt er Snøhetta. Entreprenør er Skanska. Les mer om Vertikal Nydalen her

Fyrstikkbakken 14
Fyrstikkbakken 14 er særlig kjent for begrepet delemeter – kvadratmeter du deler med andre. Men det er ikke bare fellesarealene utbygger har eksperimentert med. I Fyrstikkbakken 14 legges det også opp til nye boformer som for eksempel deleleiligheter – den perfekte kombinasjon av sammen og alene. Boligene er bygget i massivtre og lavkarbonbetong og skal ha et energiforbruk i drift som tilsvarer minimum nær-nullenergi. Det skal også produseres lokal fornybar energi med bruk av solceller. Totalt er reduksjonen av klimagassutslipp på 56 prosent. Utbygger er Birk & Co og AF Eiendom. Arkitekt er LINK Arkitektur. Les mer om Fyrstikkbakken 14 her

Program fredag 13. september

Lilleakerbyen
Lilleakerbyen er et gammelt industriområde på grensen mellom FutureBuilt-kommunene Oslo og Bærum. I mange år har området vært preget av kontorbygg og kjøpesenteret CC Vest. Nå er Mustad Eiendom i gang med å transformere området med mål om å skape en levende og grønn bydel med bilfrie gater med kultur, handel, aktiviteter og gode steder for opphold. Området ligger et steinkast fra Lysaker, Norges 3. største kollektivknutepunkt. Det er gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse og mer enn 100 medvirkningsaktiviteter for å få innblikk i brukernes ønsker og behov. Lilleakerbyen er et kandidatprosjekt i FutureBuilt. Les mer om Lilleakerbyen her

Nedre Sem låve
Etter å ha forfalt i mange år, ble Nedre Sem låve forsiktig demontert vinteren 2022/2023. Våren 2024 står et helt nytt bygg ferdig med ombrukte materialer fra låven og fra donorbygg i nærområdet. Nedre Sem låve er rehabilitert i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og er en pilot på reduksjon av plast i bygg. Bygget skal oppnå nær-nullenergistandard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak. Som bærende konstruksjon er det brukt massivtreelementer. Nedre Sem låve skal inneholde arbeidssenter med snekkerverksted, storkjøkken, gårdsbutikk og omsorgsboliger. Utbygger er Asker kommune. Arkitekt er Ola Roald arkitektur. Entreprenør er Veidekke. Les mer om Nedre Sem låve her

Fornebu
Vi avslutter studieturen med et besøk på Fornebu, hvor vi skal få høre mer om Bærum kommunes planer for utviklingen av området. Vi legger også turen innom et av boligprosjektene som er i ferd med å reise seg. Mer informasjon kommer.

Endringer i programmet kan forekomme

Praktisk informasjon

Prisen oppgitt er eks mva. FutureBuilt prosjekter og Grønn Byggallianse sine medlemmer får delta til medlemspris. Prisen dekker transport mellom stoppene på studieturen, lunsj begge dager, samt middag torsdag kveld. Overnatting og reise til/fra Oslo er ikke inkludert i prisen, men noe deltagerne må ordne selv. Deltagerne vil selv dekke drikke underveis.
Målgruppen for studieturen er utbyggere, entreprenører, arkitekter, miljørådgivere og alle som ha mer kunnskap om bærekraftig arkitektur og byutvikling.

Dato & tid

12. september 09:00 – 20:00
13. september 09:00 – 15:00

Priser

4300,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
6200,- for ikke-medlemmer

Forsidebilde: Lars Petter Pettersen og Snøhetta.
Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 3 uker før arrangementet. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.
Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
– Oslo og omegn.

Andre kurs