Laster Arrangementer

Frokostwebinar med FutureBuilt: Gammelt og grønt? - Fullført.

– klimavennlig rehabilitering og transformasjon

For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye behov, ny bruk og nye ønsker. Hvilke strategier kan vi bruke når vi transformerer eller rehabiliterer bygningsmassen for at resultatet skal bli klimavennlig?

På dette frokostwebinaret kan du høre dem som viser vei og stiller klimakrav når eksisterende bygg og områder skal utvikles. Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med FutureBuilt og Enova.

Frokostwebinaret erstatter frokostmøtet vi hadde planlagt i Metodistkirken på Grünerløkka 19. mars, som ble avlyst pga. koronaviruset. Nå setter vi det opp igjen som webinar, og programmet er omtrent som opprinnelig planlagt.

Program

08.30 Velkommen
Ulla Hahn, FutureBuilt

08.40 Oslo kommunes arbeid med klima- og miljøhensyn i plan- og byggesaker
Hilde Olea Simonsen, Plan- og bygningsetaten

08.50 Eksempler boliger – strategi for fornyelse

  • Lette påbygg og bruk av tre – borettslag i Tromsø
    Aasmund Bunkholt, TreFokus
  • Rehabilitering av Sofienberggata 7 i Oslo
    Eirik Erstad, Gottlieb Paludan Architects

09.15 Nordseter skole – hvilke prosesser og tiltak skal til for å rehabilitere et offentlig bygg?
Bodil Motzke, Undervisningsbygg Oslo KF

09.25 Landbrukskvartalet – innovativ bevaring og klimavennlig transformasjon av et helt kvartal
Kjersti Folvik, Aspelin Ramm

09.40 Klimastrategien hos Riksantikvaren
Linda Veiby, Riksantikvaren

09.50 Enova støtter klimatiltak i eksisterende bygg
Guro Watten Furu

10.00 Takk for i dag

Møteleder: Erlend Seilskjær, FutureBuilt

Praktisk informasjon

Digital gjennomføring: På grunn av koronaviruset vil dette frokostmøtet gjennomføres som et webinar. Når du har meldt deg på, vil vi sende deg all informasjon du trenger å vite for å kunne delta.

Påmelding: Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding på FutureBuilt sine nettsider.

I etterkant av frokostmøtet arrangerer vi en innovasjonsworkshop for spesielt inviterte. Workshopen er del av prosessen med å utvikle FutureBuilt 2.0. Mer informasjon om workshopen kommer.

Om du ønsker å delta på workshopen, kan du sende en e-post til futurebuilt@futurebuilt.no.

Dato & tid

Hjemme hos deg
27. mai 08:30 – 10:00

Steder
Hjemme hos deg – . Webinar