Laster Arrangementer

Driftsforum - Fullført.

Det blir faglig innlegg, erfaringer og diskusjon. Endelig agenda kommer senere. Påmelding via skjema til høyre.

Et forum for de som drifter byggene til eiendomsselskapene. Møteplass for inspirasjon og deling av driftserfaring. Fra teknisk driftspersonell – tekniske ansvarlige- driftsdirektører og Eiendomssjefer. Agenda varierer fra gang til gang, men den røde tråden er hvordan en kan oppnå grønn eiendomsdrift. Forumet møtes ca. 6 ganger pr år.

NB! Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Forumet holdes digitalt.
Program:
– Velkommen v/Kjell Petter Småge

– Inneklima: v/xx Airthings
o Bruk av sensorer til å fjerne over/undertrykk i bygg.
o Resultater fra installasjoner.
o Diskusjon.

– Mengderegulering av vannbårne varmeanlegg v/Kjell Hantho (Hantho Energy AS)
o Hvordan sjekker du ditt varmeanlegg?
o Hvilket potensiale har mengderegulering
o Arbeidsmetodikk for å få gode mengderegulerte anlegg.
o Diskusjon

Etter sine presentasjoner «kastes» leverandørene ut av møtet og vi fortsetter diskusjonen internt.

– Ordet fritt:
o Kommentarer til presentasjonene?

– Presentasjon status avfallsveilleder fra Grønn Byggallianse.
o Veilleder med tilhørende e-læring innenfor bærekraftig avfallsbehandling.

– Verdt å vite»
o Nytt fra GBA.
o Nytt som vi har fanget opp siden sist møte. (alle)

– Planer for 2021. v/Kjell Petter Småge.

Dato & tid

Digitalt
15. desember 09:00 – 10:30

Steder
Digitalt – .