Laster Arrangementer

Bærekraft som strategi – gratis kurs for medlemmer

Hvem kan melde seg på? Medlemmer av Grønn Byggallianse. Opptil to representanter per medlemsvirksomhet kan delta.

Bærekraft har gått fra valgfag til å være nøkkelkompetanse i norsk byggenæring. Paris-avtalen, EUs grønne giv og med det taksonomien og ikke minst Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor er i endring. Dette gir både føringer og muligheter for bygge- og eiendomssektoren.

Krav og forventinger til bygg og infrastruktur som er gode for helsa, naturen og lommeboka gjør at bærekraft i enda større grad må forankres i selskapets strategi.

I kurset vil du få høre om hva bærekraft som strategi betyr i praksis, vi ser på hva man kan risikere ved å ikke jobbe strategisk med bærekraft. Vi åpner også verktøykassen for å gjøre bærekraft til strategi for ditt selskap.

Kursholder: Anne Solgaard, seniorrådgiver i Grønn Byggallianse

Dato & tid

Oslo
25. april 13:00 – 15:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Illustrasjonsbilde: Kid Circus, Unsplash

Steder
Oslo – Kristian Augusts gt. 13. Oslo

Andre kurs