Laster Arrangementer

Materialforum - Fullført.

Materialforum 11. juni: Substitusjonsplikten

Vi inviterer til materialforum tirsdag 11. juni, kl. 08:30-12:00, i Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C.

Dette forumet er åpent for alle medlemmer i Grønn Byggallianse og Byggevareindustien.

Om substitusjonsplikten

Både Produktkontrolloven (§3a Substitusjonsplikten) og TEK17 krever at prosjektet stiller krav til giftfrie bygningsprodukter. Det samme kreves for alle nivåer av BREEAM sertifisering.

Mange prosjekter melder om at kravene er vanskelige å følge opp i praksis. Det er uklarhet om hvem som har ansvar i forhold til lovverket, hvilke hjelpeverktøy som finnes og hvilke produkter som kan brukes som erstatning for produkter med giftstoffer.

På dette møtet i Materialforum prøver vi å gi svar på dette og diskuterer utfordringer og løsninger på tvers av verdikjeden.

Program

 • Hva sier lovverket, BREEAM-NOR og hvem er ansvarlig for hva.
  Innledning v/ daglig leder Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse
 • Ikke bare, bare, dette her.
  Statsbyggs erfaringer med substitusjonsplikten på nytt Nasjonalmuseum v/ Elin Anita Hansen, Statsbygg
 • Slik kan det gjøres.
  Systematikk hos entreprenør og gode miljøfrie alternativer v/ Randi Leikanger, Skanska Norge AS og leder av KEM-utvalget (Klima, Energi og Miljø), BNL
 • Gruppearbeid på tvers av verdikjeden for å diskutere utfordringer og foreslå bedre løsninger framover.
 • Oppsummering i plenum og veien videre
  v/ Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef, Byggevareindustrien

Materialforum

Sammen med Byggevareindustrien har vi etablert et nettverk på tvers av verdikjeden for å diskutere og utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris Proof-bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet.

Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet er åpent for alle medlemmer i Grønn Byggallianse og Byggevareindustien.

Påmelding på epost til Katharina Bramslev.

Illustrasjonsbilde: Det nye Nasjonalmuseet. Foto: Annar Bjørgli.