Laster Arrangementer

Årsmøte i Grønn Byggallianse - Fullført.

Vi inviterer til årsmøte for våre medlemmer 30. april 2020 kl. 14-15, og håper så mange som mulig vil delta. Møtet avholdes digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Agenda

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
 5. Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2020
 6. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2019, samt revisjonsberetning
 7. Gjennomgang og godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2020
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Valg av kontrollkomité
 10.  Valg av styre og valgkomite
 11.  Valg av revisor
 12.  Innkomne forslag

Detaljert program vil fremkomme i saksdokumentene.

Påmelding

Meld deg på i påmeldingsskjemaet til høyre på denne siden innen 24. april.
Årsmøtet avholdes digitalt via Zoom. Påloggingsinformasjon sendes på mail til alle deltakere i forkant av møtet.

Medlemmer kan stille med flere representanter i årsmøtet, men hvert medlem har stemmevekt basert på årskontingent og ikke antall deltakere på møtet. Oversikt over hver enkeltes stemmevekt blir klargjort i saksdokumentene.

I møtet kan kun en person stemme per selskap, og det må avtales internt på forhånd hvem som stemmer på vegne av medlemmet.

Saksdokumenter

Innkalling til årsmøte med saksdokumenter er sendt til daglig leder hos våre medlemmer og den som er oppgitt som hovedkontakt.

Saksdokumentene kan lastes ned her.

Dato & tid

Zoom
30. april 14:00 – 15:00

Steder
Zoom – .