/BREEAM-NOR AP-kurs
Laster Hendelser

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen av prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.

BREEAM-NOR AP skal støtte og fremme prosjektgruppen, bidra til å sette realistiske mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon. Som en anerkjennelse av det bidraget en  AP kan gjøre i tilknytning til design og prosjektering av et BREEAM-NOR prosjekter, gis inntil tre-3 poeng (ihht. BREEAM-NOR 2012/2016), så sant AP-en er engasjert i rett tid og på rett måte.

Gjennomføring

I forkant av AP-kurset mottar deltagerne et selvstudium med informasjon om AP-rollen, samt relevante arbeidsoppgaver og litteraturliste med pensum til eksamen.  Det anbefales at deltagerne bruker 2-5 timer til selvstudium i forkant av AP-kurset.

Selve AP-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en AP-eksamen (Multiple Choice). Deltagerne meldes automatisk opp til eksamen ved påmelding til kurset. Vennligst gi beskjed til GBA på post@byggalliansen.no dersom du ikke ønsker å delta på eksamen.

Agenda for kurset

Dette er et todagers kurs som gjennomgår følgende punkter:

 • Oppbygging av BREEAM-NOR emner
 • AP–rollen og optimal tidslinje for BREEAM-NOR prosjekter
 • Pre-analyseverktøyet
 • Energiforelesning
 • Materialforelesning
 • Nytteverdi
 • Registrering av prosjekt og poengberegning
 • Eksamenseksempler og oppsummering

AP-godkjennelse

Ved bestått eksamen kan man søke om å bli godkjent BREEAM-NOR AP forutsatt at kravet til 3-års erfaringskompetanse er oppfylt (se krav til kompetanse under). Godkjennelsen som AP løper fra år til år og betinger betaling av en årlig AP-lisens. GBA tilbyr også en kostnadsfri 3-timers oppdatering for alle godkjente BREEAM-NOR AP-er. Denne arrangeres som regel i høsthalvåret.

Krav til kompetanse

Følgende minimumskompetanse kreves:

 • Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon.
 • Minst tre års yrkeserfaring etter utdanning, i en rolle som også har inkludert energi og/eller andre miljøhensyn i byggsektoren. Erfaring fra bygg med spesielt gode energi- og miljøegenskaper er foretrukket.
 • Gjennomført BREEAM-NOR Innføringskurs
 • Kjennskap til hvordan energi og miljøkvaliteter påvirker livsløpsegenskaper og kostnadskalkyler.

Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Pris

Kurset koster kr 15 000,- for GBA-medlemmer og kr. 25 000,- for andre.

Meld deg på