Koronaviruset: Slik håndterer vi situasjonen

Vi er i en ekstraordinær situasjon, som er krevende for mange av våre medlemmer. Ansatte i Grønn Byggallianse jobber fra hjemmekontor og driver tilnærmet normalt. Du kan kontakte oss på telefon og epost. Kurs og arrangementer i nærmeste fremtid er utsatt, og vi jobber med digitale løsninger for enkelte kurs og samlinger etter påske.

Her finner du informasjon om hvordan Grønn Byggallianse håndterer koronasituasjonen.

Vi følger opp medlemmer fra hjemmekontor

Medlemsoppfølgingen i Grønn Byggallianse går som normalt, men med digitale møter.

Kontakt Linn Palm eller Katharina Th. Bramslev dersom du er medlem hos oss og lurer på noe.

Siden vi jobber fra hjemmekontor er det ikke mulig å besøke oss i våre lokaler i Greenhouse, Oslo.

Årsmøtet

Årsmøtet er planlagt 30. april, men vi tar forbehold om at møtet utsettes om situasjonen vedvarer. Mer informasjon kommer. Saksdokumenter vil uansett sendes ut 14 dager innen planlagt møte iht. vedtektene.

Kurs og frokostmøter er utsatt – jobber med digitale løsninger

Vi har utsatt kurs i mars og satt opp nye datoer etter påske. Vi følger situasjonen tett, og jobber for å kunne tilby enkelte kurs digitalt.

Dersom vi ikke kan holde ordinære klasseromskurs etter påske, vil vi tilby introduksjonskurs til BREEAM-NOR i digitale klasserom.

De som er påmeldt alle typer kurs hos oss vil få direkte oppfølging om endringer.

Spørsmål om kurs kan rettes til post@byggalliansen.no.

Følg ellers med på våre kurssider for oppdatert informasjon.

Forumsmøter for medlemmer er utsatt

Den primære hensikten med forumsmøtene er nettverksbygging og diskusjoner der fysiske møter egner seg best. Vi jobber med alternative former for å avholde disse.

Frem til påske blir det ikke avholdt fysiske forumsmøter, men hvis situasjonen vedvarer vil vi finne alternative digitale løsninger. Påmeldte vil få direkte oppfølging om endringer.

Vi tibyr e-læring i Grønn eiendomsdrift

Vi tilbyr e-læringskurs i Grønn eiendomsdrift. Over 1000 driftere har allerede tatt e-læringskurset, der du lærer om varmeanlegg, ventilasjonssystem, SD-anlegg, inneklima, belysning og miljøledelse.

Vi oppfordrer driftsorganisasjoner til å benytte anledningen til å sende sine driftere på e-læringskurs. Hverdagen er ellers travel, mens nå kan det være tid til verdifull kompetanseheving som organisasjonen kan ha stor nytte av i tiden framover.

Les mer om Grønn eiendomsdrift her.

BREEAM-NOR-sertifisering går som normalt

Sertifiseringsaktiviteten i Grønn Byggallianse går som normalt.

  • Tekniske spørsmål og andre generelle spørsmål om BREEAM sendes til tech@byggalliansen.no.
  • Tekniske avklaringer for BREEAM-NOR skal sendes inn av revisor. Kontakt revisor i ditt prosjekt for dette.
  • Spørsmål om BREEAM som sertifiseringsordning og QA sendes til sertifisering@byggalliansen.no.
  • Spørsmål om prosjekter som skal sertifiseres som Bespoke sendes til bespoke@byggalliansen.no.

Forventer du at situasjonen påvirker fremdriften i et prosjekt som skal sertifiseres og har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt på sertifisering@byggalliansen.no.

Tid til faglig fordypning?

Har du fått litt ekstra tid i denne ekstraordinære situasjonen? I vårt kunnskapssenter finner du opptak og presentasjoner fra tidligere arrangementer og gode eksempler til inspirasjon og etterfølgelse.

Du kan for eksempel gjøre deg kjent med kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder. Her finner du videoer som forklarer hva dette kan bety for dine prosjekter.

Grønn Byggallianse har også utgitt en rekke faglige veiledere og tipshefter om bærekraft i bygg og områder.

Kurs på BRE sine nettsider

BRE tilbyr enkelte nettkurs relatert til BREEAM:

Merk at disse kursene ikke er kompetansegivende som grunnlag for f.eks AP- eller revisorutdannelse hos Grønn Byggallianse senere, men gir generell kunnskap og inspirasjon.

Andre spørsmål

Har du spørsmål knyttet til hvordan koronasituasjonen påvirker forretningsdriften?

Norsk Eiendom har råd knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Siden oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 17.03.2020.