Strakstiltak 3: Kjøp giftfritt

Å kjøpe giftfritt er strakstiltak nr. 3 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Vi anbefaler å innføre rutiner som sikrer at det kjøpes inn bygningsprodukter uten innhold av helse­ og miljøfarlige stoffer. Dette er et lovkrav. For nye bygg og totalrehabiliteringer finnes kravet i  TEK­10 og for både bygging og drift av bygg, finnes kravet i Substitusjonsplikten, Produktkontrolloven §3a. Helse og miljøfarlig stoffer finnes særlig i kjemikalier som kommer i boks og tube til bygget, men kan også finnes i faste bygningsprodukter. Still krav om produkter uten miljøgifter og etterspør dokumentasjon fra produsent.

Hjelp til implementering av tiltak

Veiledere:

Faktaark:

Lenker:

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres her på byggalliansen.no.