Laster Arrangementer

FULLT: Materialforum – fysisk deltakelse - Fullført.

Målgruppe: Medlemmer av Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien.
Delta fysisk eller digitalt: For fysisk påmelding, bruk skjemaet til høyre. For å bli med digitalt, meld deg på via knappen over.

Tema: Helse og inneklima for ombruksvarer: Veien fra forskrift til BREEAM-Sertifisert prosjekt

Byggene vi bygger bør bidra til å holde oss friske, og ikke gjøre oss syke eller forårsake skadelige utslipp til miljøet.

Vi må også redusere klimagassutslipp og forbruk av materialressurser gjennom ombruk. Hvordan sikrer vi at nye og ombrukte byggevarer ikke inneholder farlige stoffer eller gir skadelig avgassing til inneklimaet?
På Materialforum 7. november forsøker vi å vise veien fra forskrift til BREEAM-NOR-sertifisert prosjekt:

 • Hvilke krav stiller TEK17 til dokumentasjon for nye og ombrukte byggevarer?
 • Hvordan kan du få poeng for å dokumentere gode og helsefremmende produktvalg i BREEAM-NOR?
 • Hva må du teste, og hvordan kan det gjennomføres i praksis?
 • Hvordan kan bransjen jobbe sammen for å redusere merarbeid med at dokumentasjon må legges inn i flere steder?

  Arrangementet avsluttes med en samtale for de som møter fysisk, der du kan få svar på det du lurer på, og dele erfaringer med dokumentasjon i prosjekt.

  Program:
  09:00 Velkommen og nytt fra Grønn Byggallianse v/ Mie Fuglseth, Grønn Byggallianse
  09:10 Dokumentasjon for ombruksvarer – hva kreves for å få poeng i BREEAM-NOR? v/Marta Eggertsen, Grønn Byggallianse
  09:30 Hvilken dokumentasjon krever TEK for ombruksvarer? v/Ingunn Marton, Direktoratet for Byggkvalitet
  09:50 Hvordan kan testing gjennomføres på byggeplass? v/Tim Dickinson & Janne Norup, Eurofins
  10:10 Nye krav til dokumentasjon for bygningsprodukter – hvordan kan det løses? v/Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
  10:25 Hvilke erfaringer har vi gjort oss med ombruk i praksis? v/Myrna Becker, Sane interiørarkitekter
  10:45 Pause
  10:55 Diskusjon for fysisk fremmøtte: Erfaringer med dokumentasjon
  11:30 Slutt

  Forumsmøtet blir på historiske Telegrafen i Oslo, et rehabilitert bygg med BREEAM-NOR Very Good sertifisering.

  Om materialforum

  Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig.

  Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse i samarbeid med Byggevareindustrien.

 • Dato & tid

  Telegrafen, møterom Nils Holter
  7. november 09:00 – 11:30

  Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

  Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

  Steder
  Telegrafen, møterom Nils Holter – Kongens gate 21 (Inngang Prinsens gate). Oslo

  Andre kurs