Smart og grønn mobilitet

Se opptak fra miniseminar 24.04.18 om smart og grønn mobilitet.

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet, hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder og det enkelte bygg? Dette er tema for frokostmøtet 24. april.

Innledning  v/ Birgit Rusten, Futurebuilt

Fra privatbiler til mobilitet – inkludert i husleia
v/ Jan Tore Endresen, CityQ

Grønne mobilitetspakker i Billingstad boligområde
v/ Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom

Mobilisering og premiering for å gå, sykle og reise kollektivt
v/ Elisabeth Kolrud, Asker Eiendom

Bølgen sykkelhotell – sikker og lekker sykkelparkering
v/ Vegard Forbergskog, RFS arkitekter

Alle på scenen med spørsmål fra salen

Temaer: