Grønne boliger med svarte tall

Se opptak fra frokostmøte 08.12.17 om grønne boliger med svarte tall.

Vi ønsker å diskutere hvordan man kan bygge bærekraftige boliger med gode brukskvaliteter og lav miljøbelastning uten merkostnader. Pris og kvalitet blir ofte satt opp mot hverandre. FutureBuilt-erfaringer og andre prosjekter viser at det ikke trenger å være slik. Men det krever at man våger å prioritere kvaliteter og at man prosjekterer og bygger med smarte prosesser og løsninger. Vi viser eksempler og legger opp til debatt!

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, Bygg21, med en blikk på kostnader og besparelser
v/ Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev – også leder av arbeidsgruppen Kvalitet og bærekraft i Bygg21

Byggherrens refleksjoner rundt miljøkvaliteter og kostnader for nye Kringsjå studentby v/ Eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Hvordan kan vi bygge grønne boliger med svarte tall?
v/ Adm. direktør Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom.  
Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler som i dag forvalter og utvikler ca 30 utviklingsprosjekter i Stor-Oslo regionen med en samlet realisasjonsverdi på ca NOK 17 milliarder

Presentasjon av visjonen for 9.4 og ”nye Fornebu” v/ OBOS
Med presentasjon av vinnerprosjektet i FutureBuilt-konkurransen på Fornebu