Frokostmøte (digitalt): Ekstremlavkarbonbetong – på en byggeplass nær deg?

Her kan du se opptak fra frokostmøtet “Ekstremlavkarbonbetong – på en byggeplass nær deg?” fra november 2020.

Årlig global betongbruk tilsvarer et fjell på en kvadratkilometer i omkrets og med høyde som Mount Everest. Det blir det klimagassutslipp av. Mer enn hele flyindustrien – før korona. Vi trenger radikale løsninger. Og «lavkarbonbetong ekstrem» er en av dem.

Materialbruk står igjen som den store kilden til klimagassutslipp fra byggeprosjekter, etter hvert som vi får kontroll på energibruk og byggeplassutslipp. For å komme i mål må vi både bygge mindre nytt, bygge sirkulært og bygge mer med lavutslippsmaterialer.

FutureBuilt fikk i 2017 midler fra Miljødirektoratet for å teste ut innovative og nye løsninger for «nullutslippsbetong». Så langt har vi ikke kommet ennå. Selv om Norcem lenge har hatt planer om å levere slik betong fra 2030.

Men det haster å komme i gang. Og mens vi venter på nullutslippsbetongen har vi gått løs på ekstremvarianten. På dette frokostwebinaret presenterer vi erfaringer, resultater og løsninger med bruk av «slaggbetong» i utvalgte FutureBuilt prosjekter – betong med halverte utslipp sammenlignet med «normal lavkarbonbetong klasse B».

Vi tar også fram glasskula og ser på andre alternativer. Som hybridbetong og betong basert på leire. Og nå sier ryktene at det kanskje også blir mer enn «bare planer» hos Norcem i Brevik?

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid mellom FutureBuilt, Grønn Byggallianse og FME ZEN.

Velkommen

Stein Stoknes, faglig leder FutureBuilt

Betong – et klimaperspektiv

Christofer Skaar, seniorforsker SINTEF Community/FME ZEN

Erfaringer med ekstremlavkarbongbetong i FutureBuilt-piloter

Ruseløkka skole og Oksenøya senter
Nils Ivar Nilsen, miljøleder i Veidekke bygg, og Karl Christian Martinsen, prosjektleder i Veidekke

Slaggbetong – et leverandørperspektiv

Lars Busterud, teknisk sjef, Schwenk

Hva kommer nå?

Fremtidens betong – et forskerperspektiv
Harald Justnes, sjefforsker, SINTEF

Hybridbetong – et utbygger/entreprenørperspektiv

Sverre Smedplass, professor II NTNU og sjefsrådgiver Skanska

FutureCem – et forretningsperspektiv

Berit Gudding Petersen, teknologileder Unicon AS

Nullutslippsbetong

Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft, Norcem