Frokostmøte (digitalt): Sosial bærekraft

Her kan du se opptak fra frokostwebinaret om sosial bærekraft i november 2020.

Et godt naboskap, den mangfoldige byen, de pulserende møteplassene, den kontemplative parken, sunn mat, god helse og rimelige boliger – det er drømmen om sosial bærekraft. Sosial bærekraft, som sammen med økologi og økonomi, danner bærekraftig utvikling og er et yndet begrep i taler og programmer. Hvordan står det til med sosial bærekraft når naboskap fornyes og nye områder planlegges?

Forbildeprosjekter i FutureBuilt skal være gode på bymiljø og arkitektur og redusere klimagassutslipp. Kanskje har løsninger for klimavennlige bygg hatt mer fokus i arbeidet fram til nå, men når programmet nå utvides med større vekt på områder og naboskap, blir sosial bærekraft et viktig tema. Hva skal vektlegges i planleggingen, hva skal stilles krav til og hvilke prosesser er nødvendige? Hva gjøres i kommunene på sosial bærekraft, har utbyggere noen ambisjoner og kan forskningen bidra til ny innsikt, metoder og prosesser? Dette skal vi belyse med foredrag og eksempler på et frokostmøte i Drammen, som er en av de fire FutureBuilt-kommunene.

På frokostmøtet skal vi dykke ned i begrepsbruken som brukes når det snakkes om sosial bærekraft, presentere eksempler fra kommuner og utbyggere, få innblikk fra forskning og piloter og diskutere metoder og prosesser.

Drammen er under stor utvikling, og noen innlegg tar for seg Drammen spesielt. Strømsø fortettes, den sentrale sykehustomten blir ledig når sykehuset flyttes og flere andre store områder transformeres. Hvordan få til de gode prosessene i Drammen for å minimere sosiale ulikheter, skape inkludering, lokal tilhørighet, gode møteplasser og aktiviteter, god bokvalitet og helse?

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid mellom FutureBuilt, Drammen kommune, Insam og Grønn Byggallianse.

Velkommen

Monica Myrvoll Berg, ordfører i Drammen

Sosial bærekraft i planlegging

Marit Ekne Ruud, OsloMet/NIBR

Drammen – med innbyggerne i sentrum

Einar Jørstad, Drammen kommune

Bopilot: kommunen som pådriver

Tina Larsen,  Bergen kommune

Nansenløkka – fellesløsning eller fellessløsing?

Jan Arne Algrøy, OBOS Fornebu

Fyrstikkbakken 14: “Delemeteren” og landets hyggeligste nabolag?

Olav Birkenes, Birk&Co

Hvordan kan bærekraftig byutvikling bli sosialt inkluderende?

Per Gunnar Røe, UiO

03 Assembly Palace

Atdhe Illyrian Belegu, arkitekt og oppvokst på Fjell i Drammen

Boligbygging med sosial bærekraft

Katja Bratseth, Byantropologene

Boligbygging med sosial bærekraft

Katja Bratseth, Byantropologene