Elbillading i kontorgarasjer og kjøpesentre

Se opptak fra frokostmøte om elbillading i kontorgarasjer og kjøpesentre 27. april 2017.

Smarte og brukervennlige ladeløsninger gjør det enklere, tryggere og billigere med ladbar bil, noe som øker etterspørselen. Den raske utbredelsen skaper også noen utfordringer vi er nødt til å løse: Alle må ha ladetilgang der vi ferdes – hjemme, på jobb eller på shopping.

På frokostmøtet sattes søkelyset på smart elbillading i kontorgarasjer og kjøpesentre. Hvor langt har teknologien kommet? Hvordan sikrer vi god husholdning med energi og effekt i nye og eksisterende garasjeanlegg? Og hvilke forretningsmodeller, betalingsløsninger og incentivordninger er nå tilgjengelig for byggeiere som vil tilrettelegge for ladbare biler i sine bygg og garasjer?

Velkommen og Eiendomssektoren i møte med endrede transportbehov
Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Behovene og de smarte løsningene for elbillading i kontorgarasjer og kjøpesentre
Isak Oksvold, direktør miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom AS

Alf Martin Brasøygård, eiendomsdirektør i OBOS Forretningsbygg AS

Hvor langt har teknologien kommet? Hvordan sikre trygg og god husholdering med energi og effekt i nye og eksisterende garasjeanlegg? Og hvilke forretningsmodeller og betalingsløsninger er nå tilgjengelig?
Snorre Sletvold, salg og prosjektledelse i Fortum Charge & Drive

Behovene og de smarte løsningene for elbillading i kontorgarasjer og kjøpesentre
Kjetil Hulbach, EV-ansvarlig i Schneider Electric AS

Oslo kommunes arbeid for å stimulere flere ladepunkter
Sture Portvik, elbilansvarlig i Bymiljøetaten, Oslo kommune

Q&A med foredragsholderne

Temaer: