BREEAM-NOR assessorutdanning (revisor)

Har du lyst til å revidere BREEAM-NOR prosjekter? Da er assessorutdanningen noe for deg.

BREEAM-NOR assessorer (tidl. Revisor) er personer som på lisens fra BRE og Grønn Byggallianse leverer en tredjeparts uavhengig, vurdering av et BREEAM-prosjekt i form av en assessorrapport som utgjør grunnlaget for utstedelsen av et BREEAM-sertifikat. BREEAM-NOR assessoren er i tillegg prosjektets kontaktperson mot Grønn Byggallianse og BRE.

For å bli BREEAM-NOR assessor må man gjennomgå et utdanningsløp i to deler:

  • BREEAM International Assessor Training Course
  • BREEAM-NOR assessor top-up

BREEAM International New Construction Assessor Training Course

BREEAM International New Construction Assessor Training Course arrangers av BRE. Kurset avholdes over hele verden, og i tillegg tilbyr BRE dette kurset i online-versjon.

I løpet av kurset som går over to og en halv dag vil kandidatene i tillegg til undervisning gjennomgå to klasseromsbaserte, skriftlige multiple choice eksamener á 90 minutter. Dersom begge eksamenene bestås kan kandidatene søke om BREEAM International assessorlisens som gir mulighet til å revidere BREEAM International prosjekter.

I forkant av det internasjonale assessorkurset må kandidatene gjennomføre opptil 30 timer med nettbaserte forberedelser. Tilgang til relevant forberedelsesmateriell gis av BRE ved påmelding.

Detaljert agenda og informasjon om nødvendige forberedelser finnes på BRE sine nettsider.

Deltagelse på dette kurset krever ingen forhåndskunnskap, men vi anbefaler aktuelle deltagere å gjennomføre BREEAM-NOR innføringskurs før man melder seg på.

Vi gjør også oppmerksom på at dette kurset undervises på engelsk. Alt av kursmateriale er engelskspråklig.

Klikk her for å se hvilke steder i Europa kurset kan tas.

BREEAM-NOR assessor top-up

BREEAM-NOR assessorutdanning er en dags påbyggingskurs for kandidater som har gjennomført BREEAM International Assessorer Training Course og som ønsker tilgang til å revidere BREEAM-NOR prosjekter. Det er kun godkjente BREEAM-NOR assessorer som kan registrere og revidere BREEAM-NOR-prosjekter.

Formålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om QA- og sertifiseringsprosessen for BREEAM-NOR prosjekter, samt særnorske tilpasninger av BREEAM-systemet.

Kurset avsluttes med en 60 minutters klasseromsbasert multiple choice eksamen. Ved bestått eksamen på BREEAM International Assessor Training Course og BREEAM-NOR assessor top-up kan kandidaten søke Grønn Byggallianse om BREEAM-NOR assessorlisens.

Dette kurset arrangeres en til to ganger årlig.

Aktuelle deltagere må ha gjennomført BREEAM International New Construction Assessor Training Course for å kunne delta på dette kurset. Er du International Assessor allerede kan du melde deg direkte på dette kurset.

Kontakt oss