WELL-kurs

Vi beveger oss nå inn i en ny fase for grønne bygg, med mer fokus på helse og velvære som en viktig faktor i begrepet bærekraft. Serifiseringssystemet WELL, utviklet av det internasjonale WELL-instituttet i 2013, er det første sertifiseringssytemet i verden som kun har som hensikt å sette menneskets helse og velvære i fokus.

Grønn Byggallianse er WELL-instituttets kontakt i Norge. Ta gjerne kontakt med oss på post@byggalliansen.no hvis du har spørsmål.

Sort by:

Kontakt oss