Se opp! Mulighetene på taket er mange! (Streaming)

Grønn Byggallianse og FutureBuilt inviterer til frokostmøte der vi sammen skal se opp og se mulighetene – på taket!

Målet er å øke kunnskapen for byggeiere og andre om hva som kan gjøres med nye og eksisterende tak for å skape merverdi for byggeier, bruker og området rundt. Hva er mulig? Hva koster det? Og ikke minst: Hvordan går man i gang?

Staten sier: “Dyrk byer og tettsteder – nasjonal strategi for urbant landbruk” – ett av innsatsområdene er bærekraftig by- og stedsutvikling.

Oslo kommune sier: “Strategi for grønne tak og fasader i Oslo – nå kan du gi dine innspill til handlingsplanen!” – de skal gå fra ord til handling!

EU sier: “Fit for 55 – increased targets for carbon removals – new rules” – regler som endrer praksis.

Arrangementet er åpent for alle som er interessert i temaet.

Program

08:00-08:30: Frokost og mingling.

08:30-10:00: Innlegg:
1. Velkommen v/Grønn Byggallianse
2. Derfor må fremtidens tak ha flere funksjoner v/Kamal Azrague, seniorforsker ved Sintef Community
3. Taket som et kinderegg. Hva tenker Oslo kommune i sin takstrategi? v/Tore Mauseth, Oslo Kommune
4. Ja Tak – energiproduksjon på tak. Hvorfor tenkte de sånn – og hva gjør de videre? v/Lars Petter Bingh, Statsbygg
5. Slik vil vi gjøre det – Inspirasjon-Oslo Horisont v/ Eskil Rolstad, KLP Eiendom
6. Hvordan løser entreprenøren floken på taket? Erfaringer fra Furuset hageby v/Kim Schneider, AF Bygg, Oslo
7. Blir det noe effekt da? En refleksjon med Rune Skeie, Asplan Viak og Andreas Capjon, U-reist – fasilitert av Grønn Byggallianse
8. Avslutning

Vel møtt!