Grønn driftskonferanse: Bærekraftig drift

 Hvor: Oslo Event Hub             Når: 14. november 2023

Energieffektivisering burde vært opplagt, men det har kommet i skyggen av diskusjoner om behovet for energiproduksjon i mange år. Men da Energikommisjonen la fram sin rapport 1. februar 2023 løftet de fram energisparing i bygg som avgjørende grep for å nå Norges klima og energimål. 

Den minst konfliktfylte løsningen for å tette energigapet er energieffektivisering i bygg, og det er i tillegg mye å hente i lokal energiproduksjon med solceller og varmepumper. Vi og våre medlemmer vet at det fortsatt er et stort uutløst spare- og produksjonspotensial i norske bygg. Nå er tiden for å ta ut potensialet. Energipriser har økt, bankene krever redusert energibruk for å ivareta krav i EU-taksonomien, koblingen mellom klima og energibruk er tydeligere.  

Kom og bli med på oss på Grønn driftskonferanse der alt dette er tema. Programmet 14. november gir en dyptgående forståelse av BREEAM In-Use og bærekraftig eiendomsforvaltning. Vi starter med en velkomst og forklaring av BREEAM In-Use, før vi utforsker taksonomien i drift og forvaltning og viser hvordan dette kan være et strategisk bærekraftverktøy. Et fascinerende case-studie fra Grev Wedels plass 9 deles, etterfulgt av et glimt inn i eiendomsteknologiens fremtid med PropTech-Dugnad 2023. Vi ser også på fjorårets vinner av Årets grønne driftsteam, Pirsenteret, og hører fra olje- og energiminister Terje Aasland om energieffektivitet og resultater fra Fang energityven. Vi avslutter dagen med å introdusere de nominerte til Årets grønne driftsteam og kunngjør vinneren, sammen med juryens begrunnelse.

Håper vi ser deg der!

Program

08:00 – 08:30 Frokost og mingling

Velkommen og åpningsinnlegg om BREEAM In-Use v/Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev

Taksonomi i drift og forvaltningsfasen v/Newsec

Hvordan bruke BREEAM In-Use som ett bærekraftig og strategisk verktøy? v/DNB

09:00 – 09:15 Pause

Case og rapport fra Grev Wedelsplass 9 v/Storebrand Eiendom

PropTech-Dugnad 2023 v/Norsk maritimt museum

Innlegg fra fjorårets vinner av Årets grønne driftsteam – Team Pirsenteret v/E.C. Dahls Eiendom

10:35 – 10:50 Pause

Innlegg v/NVE

Betydningen av å energieffektivisere v/Olje- og energiminister Terje Aasland (AP)

Fang energityven: Resultater v/Grønn Byggallianse

Annonsering av Årets grønne driftsteam v/Olje- og energiminister Terje Aasland (AP)

12:00-12:30: Lunsj

12:30-13:30: Befaring på Grev Wedels plass 9

13:30: Konferanse ferdig

Konferansen vil bli filmet. Lenke til streaming kommer.