Laster Hendelser

BREEAM-NOR AP-kurs

BREEAM-NOR AP-kurs

BREEAM-NOR AP-kurs er et tilbud til bygg- og eiendomskyndige, med god kompetanse i energi og miljøriktig design av nybygg og/eller eiendomsforvaltning.

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen av prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. BREEAM-NOR AP skal støtte og fremme prosjektgruppen, bidra til å sette realistiske mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon. Som en anerkjennelse av det bidraget en  AP kan gjøre i tilknytning til design og prosjektering av et BREEAM-NOR prosjekter, gis inntil tre-3 poeng (ihht. BREEAM-NOR 2012/2016), så sant AP-en er engasjert i rett tid og på rett måte.

Gjennomføring

I forkant av AP-kurset mottar deltagerne et selvstudium med informasjon om AP-rollen, samt relevante arbeidsoppgaver og litteraturliste med pensum til eksamen.  Det anbefales at deltagerne bruker 2-5 timer til selvstudium i forkant av AP-kurset.

Selve AP-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en AP-eksamen (Multiple Choice). Eksamenstid er 90 min. Deltagerne meldes automatisk opp til eksamen ved påmelding til kurset. Vennligst gi beskjed til NGBC på post@ngbc.no dersom du ikke ønsker å delta på eksamen.

Agenda for kurset

Kurset gjennomgår følgende punkter:

 • Oppbygging av BREEAM-NOR emner
 • AP–rollen og optimal tidslinje for BREEAM-NOR prosjekter
 • Pre-analyseverktøyet
 • Energiforelesning
 • Materialforelesning
 • Nytteverdi
 • Kostnader og tjenester
 • Gjennomgang av Enovas støtteprogrammer
 • Registrering av prosjekt og poengberegning
 • Eksamenseksempler og oppsummering

AP-godkjennelse

Ved bestått eksamen kan man søke om å bli godkjent BREEAM-NOR AP forutsatt at kravet til 3-års erfaringskompetanse er oppfylt (se krav til kompetanse under). Godkjennelsen som AP løper fra år til år og betinger betaling av en årlig AP-lisens. Prisen for den årlige AP-lisensen finnes i vår prismatrise her. NGBC tilbyr også en kostnadsfri 3-timers oppdatering for alle godkjente BREEAM-NOR AP-er. Denne arrangeres som regel i høsthalvåret.

Krav til kompetanse

Følgende minimumskompetanse kreves:

 • Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon.
 • Minst tre års yrkeserfaring etter utdanning, i en rolle som også har inkludert energi og/eller andre miljøhensyn i byggsektoren. Erfaring fra bygg med spesielt gode energi- og miljøegenskaper er foretrukket.
 • Gjennomført BREEAM-NOR Innføringskurs
 • Kjennskap til hvordan energi og miljøkvaliteter påvirker livsløpsegenskaper og kostnadskalkyler.

Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Dato & tid

 • Oslo 06 – 07 desember 2018 08:30 – 16:30

Priser
Medlem: kr 15,000

Ikke-medlem: kr 25,000

Mva kommer i tillegg.
Påmeldingen er bindende, fakturering skjer ved påmelding.

Steder
Oslo – Schweigaardsgate 34c, 0191 Oslo

På vårt kurs i Sosiale Medier er vi blant annet innom

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.