Miniseminar 24.04.18: Smart og grønn mobilitet

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet, hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder og det enkelte bygg? Dette er tema for frokostmøtet 24. april.

Innledning  v/ Birgit Rusten, Futurebuilt – Se presentasjonen

Fra privatbiler til mobilitet – inkludert i husleia
v/ Jan Tore Endresen, CityQ – Se presentasjonen

Grønne mobilitetspakker i Billingstad boligområde
v/ Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom – Se presentasjonen

Mobilisering og premiering for å gå, sykle og reise kollektivt
v/ Elisabeth Kolrud, Asker Eiendom – Se presentasjonen

Bølgen sykkelhotell – sikker og lekker sykkelparkering
v/ Vegard Forbergskog, RFS arkitekter – Se presentasjonen

Alle på scenen med spørsmål fra salen

Skriv Kommentaren