Notat: Paris Proof bygg og Paris Proof BREEAM

Hvordan bygge og drifte så det monner i forhold til Parisavtalen?

Hvordan bygge og drifte så det monner i forhold til Parisavtalen?

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det naturlige valget. Eiendomssektorens veikart mot 2050 har en visjon om at vi skal nå våre internasjonale og nasjonale miljømål:

  • Et klimanøytralt Norge i 2050
  • 40 % reduksjon av utslipp i 2030
  • Lukkede materialkretsløp i 2050
  • Null utslipp av miljøgifter i 2050

Finans Norge har i Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen pekt ut sin kurs mot konkurransekraft i finansnæringen.

Felles for begge organisasjoner er at vi jobber for å bidra til nødvendige endringsprosesser, som reduserer klimarisiko og samtidig skaper nye forretningsmuligheter.

Dette notatet danner grunnlag som byggenæringen og finansnæringen kan benytte for å bidra til de nødvendige endringene – gjennom Paris Proof bygg.

Illustrasjonsfoto: Powerhouse Kjørbo.

Last ned publikasjonen her: