Nordic Guide to Sustainable Materials

Mange byggherrer ønsker å bestille miljøvennlige materialer, men mangler kompetanse til å spesifisere krav. Grønn Byggallianse har derfor utarbeidet en veileder for anskaffelse av miljøvennlige byggevarer.

Felles nordiske kriterier for miljøvennlige materialer

Mange byggherrer ønsker å bestille miljøvennlige materialer, men mangler kompetanse til å spesifisere krav. Teknisk forskrift stiller krav til at bygningsprodukter har lav emisjon og er uten giftstoffer, men kravene har vist seg vanskelige å følge i praksis.

NGBC har derfor sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island satt i gang prosjektet prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials som nå er ferdigstilt. I løpet av prosjektperioden fra 2014 til 2016 har prosjektet utarbeidet to veiledere samt flere rapporter som kan lastes ned fra disse sidene.

Veilederen Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer kommer med forslag til konkrete og harmoniserte funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter i tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter.

Veilederen kan lastes ned her.

Prosjektet har også utarbeidet en brosjyre som informerer om hva en EPD (Environmental Product Declaration) er og hva den kan brukes til.

EPD-brosjyren kan lastes ned her.

I Norge har også blant annet SINTEF Byggforsk, Byggevareindustriens Forening og Grønn Byggallianse, som representerer store byggherrer og byggforvaltere, deltatt i prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere. Nordisk prosjektleder har vært Katharina Bramslev og norsk prosjektleder har vært Trine Dyrstad Pettersen.

De øvrige rapportene kan lastes ned via lenkene under: