Miljørapportering for eiendomssektoren

I veilederen får du kunnskap om gjeldende og kommende krav til rapportering på miljø og bærekraft, og tips for hvordan da kan komme i gang. 

I veilederen gjennomgås hovedtrekkene i de viktigste rammeverkene og kravene til rapportering på bærekraft fra EU. Den ser nærmere på vesentlige miljøtema for eiendomsbransjen, og hva konseptet dobbel vesentlighet innebærer. I veilederen foreslås noen KPIer for rapportering på selskapsnivå, nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter, og for drift, som kan være et utgangspunkt for å starte med miljørapportering. 

Hensikten med veilederen er å komme i gang og forenkle arbeidet med miljørapportering, spesielt for de selskapene som ikke blir pålagt å rapportere i samsvar med det nye bærekraftsdirektivet (CSRD). Målgruppen er primært eiendomsselskaper, -utviklere og –forvaltere.  

Veilederen ble første gang publisert i 2022, med bistand fra the Governance Group. Ettersom feltet er i rask utvikling har vi fått bistand fra KPMG til å utforme en oppdatert versjon som utgis første kvartal 2024.

Last ned publikasjonen her: