Hvordan planlegge for mindre avfall

En veileder for å redusere avfallsgenerering i byggeprosjekter.

  • PDF:

    NGBC_veileder_Hvordan-planlegge-for-mindre-avfall.pdf